Na obecnym etapie rozwoju spółka nie generuje zysków, co wynika z braku sprzedaży i relatywnie wysokich nakładów na rozwój i badania. W 2022 r. strata operacyjna wyniosła 5 mln zł wobec 3,3 mln zł straty w 2021 r. Strata netto zwiększyła się do 4,9 mln zł z 2,9 mln zł zanotowanych przed rokiem. Przychody wyniosły 0,25 mln zł. - Z uwagi na przewidziane, wzmożone, prace B+R, poniesione zostały większe nakłady inwestycyjne, co jest typowe na obecnym etapie rozwoju, szczególnie przy biznesie o takim profilu jak nasz. Przypomnę, że obecnie koncentrujemy się na pięciu kluczowych projektach, z czego trzy są na zaawansowanym etapie rozwoju. W związku z tym liczymy na to, że w kolejnych latach wyniki będą już zdecydowanie korzystniejsze i pozwolą nam osiągnąć oczekiwaną rentowność w celu zabezpieczenia przyszłości grupy oraz w efekcie dadzą możliwość wypłacenia dywidendy naszym akcjonariuszom - podkreśla Sanjeev Choudhary, prezes Medinice.

Na koniec grudnia 2022 r. saldo gotówki na rachunkach bankowych grupy wyniosło ponad 21 mln zł. W ocenie zarządu grupa posiada wystarczające zasoby na rozwój i kontynuowanie działalności na kilka najbliższych lat.

- Spodziewaliśmy się, że wraz z rozwojem naszych projektów, odpowiednio będą rosły także koszty działalności operacyjnej. W 2022 roku, zgodnie z naszymi założeniami, koszty grupy wzrosły osiągając poziom 5 mln zł. Największy wzrost kosztów związany był ze wzrostem zatrudnienia oraz wyrównaniem wyceny programu motywacyjnego. Znaczną zmianą względem poprzedniego roku są pozostałe przychody i koszty operacyjne. Warto podkreślić, że różnica wynika z rozpoznania zysku ze sprzedaży spółki Medi Ventures w 2021 roku, natomiast w 2022 roku z przeniesienia w koszty kilku pozostałych projektów, co nie wiąże się z ich zamknięciem, a jedynie odroczeniem na odpowiedni moment - wyjaśnia Arkadiusz Dorynek, wiceprezes ds. finansowych Medinice.

W zdywersyfikowanym portfolio Medinice znajduje się obecnie kilkanaście projektów. Natomiast w pipelinie znajduje się pięć kluczowych projektów, w tym PacePress, który ma szansę na komercjalizację jeszcze w tym roku. Model biznesowy grupy zakłada osiągnięcie oczekiwanego zysku w momencie komercjalizacji projektów na rynku globalnym.

W trackie piątkowych notowań za akcje Medinice płacono ok. 17 zł, co oznacza wzrost o prawie 5 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji.