Zapisy na akcje potrwają od 22 do 27 października, a ich przydzielenie nastąpi 30 października. Spółka planuje pozyskać około 8,4 mln zł z emisji. Ostateczna cena akcji zostanie ustalona w oparciu o wyniki przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu.

- Naszym głównym celem jest przeprowadzenie badań przedklinicznych. Wliczamy w to opracowanie i wykonanie syntezy nanocząstek w standardzie cGMP (dobre praktyki wytwarzania — przyp. red.), oraz wykonanie badań przedklinicznych leku w standardzie GLP (dobre praktyki laboratoryjne — przyp. red.). Potem nastąpią testy kliniczne leku POLEPI do terapii nowotworu jajnika i mięsaka na około 30 pacjentach. Planujemy również rozpoczęcie prób klinicznych z udziałem pacjentów – tłumaczy Tomasz Ciach, odpowiedzialny za rozwój technologii w NanoGroup. Dalsze prace rozwojowe prowadzone nad lekiem PolEpi, realizowanego przez NanoVelos, będą realizowane przy współpracy z krajowymi partnerami. W badaniach klinicznych pomoże Narodowy Instytut Onkologii. Spółka planuje także skierować końcowy produkt do rejestracji europejskiej EMA, czyli Europejskie Agencji Leków.

Drugi projekt, który zostanie dofinansowany z emisji, to NanoSanguis, czyli połączenie syntetycznego płynu działającego jak krew w obszarze wymiany gazowej z urządzeniem do przechowywania organów. Docelowo wydłuży on możliwość wykorzystania organów do przeszczepu z doby do kilku dni. Spółka pracuje także nad stworzeniem maseczek biobójczych z Gdyńską firmą Marion. Jak podkreślał Marek Borzestowski, prezes NanoGroup, maseczki biobójcze umożliwiają wyeliminowanie wirusa i przerwanie jego dalszej transmisji. We wtorek walory Nanogroup kosztowały 3,2 zł.