mBank

mBank, podobnie jak PKO BP, BZ WBK, ING BSK i BGŻ BNP Paribas, otrzymał od KNF zalecenie nie wypłacania dywidendy

Zgodnie z oczekiwaniami mBank otrzymał zalecenie od Komisji Nadzoru Finansowego, aby przeznaczył cały ubiegłoroczny zysk na zasilenie kapitałów. W podobnej sytuacji są też PKO BP, BZ WBK, ING BSK i BGŻ BNP Paribas.
Foto: materiały prasowe

Zarząd mBanku otrzymał pismo z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnego zalecenia zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank całości zysku wypracowanego 2016 r. Zalecenie KNF jest zbieżne z oczekiwaniami rynku oraz wcześniejszymi propozycjami zarządu, zgodnie z którymi spośród 1,219 mld zł zysku za 2016 r. 20 mln zł ma trafić na fundusz ogólnego ryzyka banku, a 1,199 mld zł ma pozostać nie podzielone.

Podobne zalecenia w ostatnich dniach dostały inne banki, co wynika z wcielenia w życie rygorystycznych wymogów KNF dotyczących podziału zysku przez banki (przedstawiono je w grudniu). BZ WBK podał w piątek, że i jemu KNF zaleciła zatrzymanie całości zysku wypracowanego w 2016 r. W uzasadnieniu podano, że bank wprawdzie na koniec roku spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty 50 proc. dywidendy z zysku z 2016 r., ale po zastosowaniu dodatkowych kryteriów, określonych przez KNF w polityce dywidendowej, z tytułu posiadanego przez bank istotnego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych dokonano korekty stopy dywidendy do 0 proc.". Zysk netto grupy BZ WBK w 2016 roku wyniósł 2.167 mln zł.

Także PKO BP dostał zalecenie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank całości zysku wypracowanego w 2016 roku w spółce (wyniósł 2,87 mld zł). Jednak w jego przypadku sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, bo w przeciwieństwie do BZ WBK bank ten nie spełniał wymogów już na poziomie uprawniającym do wypłaty 50 proc. dywidendy, nie mówiąc nawet o dodatkowych kryteriach wynikających z portfela frankowego. PKO BP jednak wskazywał, ku zaskoczeniu rynku, że będzie się starał, aby wypełnić wymogi kapitałowe niezbędne do wypłaty dywidendy z zysku za 2016 rok.

Zalecenie zachowania zysku na kapitał dostał również BGŻ BNP Paribas, ale to oczekiwana informacja, bo bank dywidendy nie wypłaca i na razie notuje niskie zyski oraz ma stosunkowo niskie wskaźniki wypłacalności. ING Bank Śląski parę dni temu informował, że KNF zaleciła mu zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank całości zysku za 2016 rok ( wyniósł 1,25 mld zł). Wobec tego zarząd nie zamierza rekomendować wypłaty dywidendy i przeznaczy cały zysk na zasilenie funduszy własnych banku. Jego sytuacja kapitałowa jest najlepsza spośród wspomnianych banków, bo nie ma kredytów frankowych, ale zabrakło mu 0,09 pkt proc. do spełnienia wymogu wypłaty 50 proc. dywidendy.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.