Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2024
Data sporządzenia: 2024-07-04
Skrócona nazwa emitenta
FIGENE CAPITAL S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FIGENE CAPITAL S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym przekazuje zgodną z wykazem KDPW listę akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FIGENE CAPITAL S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r. i posiadających na nim co najmniej 5% głosów:
1. RANFROX FINANCE LTD z siedzibą w Larnace (Cypr), posiadająca 72.910.295 głosów, co stanowiło 50,59% ogólnej liczby głosów na WZA i 33,84% głosów ogółem w Spółce.
2. WISDOM LIMITED z siedzibą w Sliema (Malta), posiadająca 21.000.000 głosów, co stanowiło 14,57% ogólnej liczby głosów na WZA i 9,75% głosów ogółem w Spółce.
3. Krzysztof Kubala, posiadający 8.678.300 głosów, co stanowiło 6,02% ogólnej liczby głosów na WZA i 4,03% głosów ogółem w Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-07-04 Janusz Petrykowski Wiceprezes Zarządu Janusz Petrykowski
2024-07-04 Robert Koński Wiceprezes Zarządu Robert Koński