Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. 08a_2024_06_28_ZWZ_uchwaly_zal_ESPI.pdfTreść uchwał ZWZ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-28
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r. wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów, w tym liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniu 28 czerwca 2024 r.:
- Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad,
- podczas obrad Walnego Zgromadzenia Spółki nie wystąpiły uchwały, które byłyby poddawane pod głosowanie,
a nie zostały podjęte;
- do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia Spółki nie zgłoszono sprzeciwów.Załączniki
Plik Opis
08a_2024_06_28_ZWZ_uchwaly_zal_ESPI.pdf
08a_2024_06_28_ZWZ_uchwaly_zal_ESPI.pdf
Treść uchwał ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-28 Przemysław Mazurek Prezes Zarządu
2024-06-28 Piotr Mierzejewski Wiceprezes Zarządu
2024-06-28 Tomasz Ciach Członek Zarządu
20240628_130714_1859518333_08a_2024_06_28_ZWZ_uchwaly_zal_ESPI.pdf