Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-26
Skrócona nazwa emitenta
PragmaGo S.A.
Temat
Przydział obligacji serii C4
Podstawa prawna
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2024 z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie emisji obligacji serii C4 w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji (dalej: „Program”), Zarząd PragmaGO S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 26 czerwca 2024 roku podjął uchwałę (dalej: „Uchwała”) w sprawie przydziału obligacji serii C4 emitowanych w ramach Programu (dalej: „Obligacje”). W ramach oferty publicznej oferowanych było łącznie 300.000 Obligacji po cenie emisyjnej równej 100 zł za każdą Obligację. Zarząd Spółki dokonał przydziału 300.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 30.000.000 zł. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 67,56 %, Spółka przydzieliła 300.000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 1298 Inwestorów.

Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowe informacje podsumowujące emisję Obligacji przekazane zostaną odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-26 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2024-06-26 Jacek Obrocki Wiceprezes Zarządu