Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-18
Skrócona nazwa emitenta
REMOR SOLAR S.A.
Temat
Zawarcie umowy na dostawę konstrukcji dla farmy fotowoltaicznej na terenie Litwy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd REMOR SOLAR POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Reczu („Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę z podmiotem z siedzibą w Wilnie, Litwa, przedmiotem której jest dostawa konstrukcji dla farmy fotowoltaicznej na terenie Litwy.

Wartość umowy wynosi 258.500,00 EUR, a zakładana realizacja umowy powinna zakończyć się między 7 a 14 lipca 2024 r. Jest to kolejna realizacja na terenie Litwy, po tych wykonanych w pierwszym półroczu 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-18 Roman Gabryś Prezes Zarządu Roman Gabryś