Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-14
Skrócona nazwa emitenta
Polska Grupa Militarna S.A.
Temat
Odstąpienie od umowy nabycia linii produkcyjnych służących do produkcji amunicji strzeleckiej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 16/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 18/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Zarząd Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 13 czerwca 2024 roku Emitent złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy nabycia linii produkcyjnych służących do produkcji amunicji strzeleckiej. Odstąpienie wynika z braku osiągniecia z drugą stroną ostatecznego porozumienia co do warunków produkcji amunicji na rzecz Emitenta z wykorzystaniem nabytych linii produkcyjnych. Emitent wyjaśnia przy tym, że pierwsza linia produkcyjna została opłacona, a druga linia produkcyjna została zaliczkowana, jednak strony nie osiągnęły ostatecznego porozumienia co do warunków produkcji amunicji na rzecz Emitenta z wykorzystaniem nabytych linii produkcyjnych. W tym stanie rzeczy Emitent skorzystał z przysługującego mu, zgodnie z umową, prawa do odstąpienia od umowy.

Zarząd Emitenta wskazuje, że prowadzi działania mające na celu znalezienie nowego partnera, który będzie produkował amunicję strzelecką na potrzeby Emitenta. Pozyskanie kompetencji w zakresie produkcji amunicji strzeleckiej pozostaje jednym z kluczowych celów Emitenta

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-14 Radomir Woźniak Prezes Zarządu