Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-11
Skrócona nazwa emitenta
RUCH CHORZÓW S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZ Akcjonariuszy Ruchu Chorzów oraz mieli co najmniej 5% głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd RUCHU Chorzów S.A. z/s w Chorzowie (dalej: Spółka) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (dalej: NWZ) w dniu 04 czerwca 2024 roku posiadały co najmniej 5% głosów (1 akcja – 1 głos):
1. Miasto Chorzów, posiadające 13 974 921 głosów, co stanowiło 32,81 % ogólnej liczby głosów na NWZ i 19,63 % głosów ogółem w kapitale zakładowym Spółki.
2. Aleksander Kurczyk, posiadający 13 293 703 akcji, co stanowiło 31,31% ogólnej liczby głosów na NWZ i 18,68% głosów w kapitale zakładowym Spółki.
3. Zdzisław Bik, głosujący z 13 282 682 akcji, co stanowiło 31,28 % ogólnej liczby głosów na NWZ i 18,66 % głosów ogółem w kapitale zakładowym Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-11 Seweryn Siemianowski Prezes Zarządu