Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Robert Kijak MAR 15.04.2024.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-15
Skrócona nazwa emitenta
ADATEX DEWELOPER S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Adatex S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej _dalej: Emitent_ informuje, że do Emitenta wpłynęło zawiadomienie w sprawie transakcji na akcjach Emitenta, sporządzone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _Rozporządzenie MAR_, przez Pana Roberta Kijaka – Prezesa Zarządu.
W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane przez Spółkę zawiadomienie.
Załączniki
Plik Opis
Robert Kijak MAR 15.04.2024.pdf
Robert Kijak MAR 15.04.2024.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-15
Robert Kijak
Prezes Zarządu
20240415_093417_1175632740_Robert_Kijak_MAR_15.04.2024.pdf