Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Zawiadomienie - M.Łaś.pdfZawiadomienie
  2. Zawiadomienie - T.Majewski.pdfZawiadomienie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-12
Skrócona nazwa emitenta
SHEEPYARD S.A.
Temat
Zawiadomienia akcjonariuszy o zmianach udziałów w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęły
zawiadomienia sporządzone w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych od Tomasza Majewskiego oraz Macieja Łaś, w sprawie zmian udziałów w
głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane zawiadomienia.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie - M.Łaś.pdf
Zawiadomienie - M.Łaś.pdf
Zawiadomienie
Zawiadomienie - T.Majewski.pdf
Zawiadomienie - T.Majewski.pdf
Zawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-12 Paweł Owczyński Prezes Zarząd Paweł Owczyński
20240412_181603_1566243964_Zawiadomienie_-_M.Laś.pdf

20240412_181603_1566243964_Zawiadomienie_-_T.Majewski.pdf