KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr12/2022
Data sporządzenia: 2022-05-20
Skrócona nazwa emitenta
POINTPACK.PL S.A.
Temat
Spełnienie warunku dotyczącego przejścia własności udziałów P2A BOX sp. z o.o. na Spółkę
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Pointpack S.A. ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2022 z dnia 20 maja 2022 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym nastąpiło rozliczenie nabycia Obligacji spółki P2A BOX sp. z o.o. oraz zapłata ceny za udziały, zgodnie z Umową sprzedaży udziałów spółki P2A BOX sp. z o.o.. W związku z powyższym nastąpiło spełnienie warunku przejścia własności 125 udziałów spółki P2A BOX sp. z o.o. na Emitenta, o którym spółka poinformowała w Raporcie bieżącym nr 11/2022. Osoby reprezentujące Spółkę: Marek Piosik - Prezes Zarządu
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POINTPACK.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POINTPACK.PL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-825Grodzisk Mazowiecki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Traugutta42A
(ulica)(numer)
+48 22 379 02 70
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
529-179-94-98146090990
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-20Marek PiosikPrezes ZarząduMarek Piosik