KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr19/2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
LPP
Temat
Komunikat Zarządu Spółki LPP dotyczący decyzji o zakończeniu działalności w Rosji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
W nawiązaniu do komunikatu spółki LPP SA („Spółka”) z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 kwietnia br. (RB 17/2022) dotyczącego decyzji o sprzedaży spółek zarejestrowanych w Rosji, Zarząd LPP SA informuje, że na podstawie dokonanego przeglądu ofert i rozmów z potencjalnymi nabywcami, w dniu dzisiejszym podjął decyzję o sprzedaży spółki RE TRADING OOO konsorcjum chińskiemu. Jednocześnie Spółka przekazuje, że na mocy ustaleń stron transakcji, kupujący nie nabędzie praw do wykorzystywania nazw i znaków towarowych marek odzieżowych należących do LPP SA, natomiast nabędzie prawo do wyprzedaży wszystkich towarów należących do spółki rosyjskiej. Konsekwencją zawartej transakcji będzie zakończenie działalności Grupy LPP na terytorium Rosji, po 20 latach obecności na tym rynku.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
LPP SA
(pełna nazwa emitenta)
LPP Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-769 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ł?kowa 39-44
(ulica) (numer)
058 769 69 05 058 769 69 09
(telefon) (fax)
[email protected] www.lpp.com.pl
(e-mail) (www)
583-10-14-898 190852164
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-19Przemysław Lutkiewicz Wiceprezes Zarządu
2022-05-19Sławomir Łoboda Wiceprezes Zarządu