Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Zyciorys J. Moczulski.pdf

Zarząd Legimi S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pojęło uchwałę w sprawie powołania pana Jakuba Moczulskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.


Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Zyciorys J. Moczulski.pdf
Zyciorys J. Moczulski.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-06-28 22:13:16 Mikołaj Małaczyński Prezes Zarządu
2024-06-28 22:13:16 Mateusz Frukacz Członek Zarządu
20240628_221316_0000154801_0000162538.pdf