Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. SYG - Wyszczególnienie dokonanych zmian Statutu Spółki.pdf

Zarząd Sygnis S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2024 r. uchwaliło zmiany Art. 9 ust. 1, Art. 10 oraz Art. 13a Statutu Spółki. W załączeniu Zarząd przekazuje treść obecnie obowiązująca oraz treść uchwaloną wskazanych artykułów. Jednocześnie Zarząd informuje, iż niniejsze zmiany wejdą w życiu po zarejestrowaniu ich w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
SYG - Wyszczególnienie dokonanych zmian Statutu Spółki.pdf
SYG - Wyszczególnienie dokonanych zmian Statutu Spółki.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-06-20 23:13:05 Andrzej Burgs Prezes Zarządu
20240620_231305_0000154411_0000162088.pdf