Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Raport okresowy za I kwartał 2024 Eneida Games SA.pdf

Zarząd Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2024 roku.


Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.
Raport okresowy za I kwartał 2024 Eneida Games SA.pdf
Raport okresowy za I kwartał 2024 Eneida Games SA.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-05-15 23:19:46 Michał Rudowski Prezes Zarządu
20240515_231946_0000153421_0000159331.pdf