Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Raport za I kwartał 2024 r. IGN.pdf

Zarząd Inno-Gene SA z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 roku.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1. pkt 1) oraz ust. 2 i 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Raport za I kwartał 2024 r. IGN.pdf
Raport za I kwartał 2024 r. IGN.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-05-15 23:09:13 Jacek Wojciechowicz Prezes Zarządu
20240515_230913_0000153417_0000159327.pdf