Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. 24-04-16 Uchwały NWZA - załącznik.pdf

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna w Gdańsku przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 kwietnia 2024 roku.

Załącznik: 24-04-16 Uchwały NWZA - załącznik.pdf


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
24-04-16 Uchwały NWZA - załącznik.pdf
24-04-16 Uchwały NWZA - załącznik.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-04-16 13:10:24 Rafał Pietrzak Prezes Zarządu
20240416_131024_0000152703_0000158292.pdf