Zarząd GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect”.
PROTOKÓŁ ZWZA GREMPCO SA Z 30.06.2022.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2022-07-01 18:52:53Roman JędrzejewskiPrezes Zarządu
PROTOKÓŁ ZWZA GREMPCO SA Z 30.06.2022.pdf