Zarząd MINUTOR Energia SA z siedzibą w Mysłowicach w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej MINUTOR Energia SA za rok obrotowy 2021.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) oraz §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Minutor Energia SA_sprawozdanie konsolidacja biegły 2021.pdf
Minutor Energia SA_sprawozdanie zarządu 2021.pdf
RAPORT ROCZNY 2021 - skonsolidowany.pdf
SF-SIN SF konsola 2021 w.3..xml
SF-SIN SF konsola 2021-scalone.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2022-05-20 20:39:13Zbisław LasekPrezes Zarządu
2022-05-20 20:39:13Tomasz WielgoCzłonek Zarządu
Minutor Energia SA_sprawozdanie konsolidacja biegły 2021.pdf

Minutor Energia SA_sprawozdanie zarządu 2021.pdf

RAPORT ROCZNY 2021 - skonsolidowany.pdf

SF-SIN SF konsola 2021 w.3..xml

SF-SIN SF konsola 2021-scalone.pdf