Słabe wyniki polskich spółek w badaniu CCA. Co zrobić, żeby było lepiej?

W obliczu postępującego kryzysu klimatycznego rośnie świadomość i zapotrzebowanie inwestorów, instytucji finansujących, klientów, a także innych interesariuszy, na informacje o wpływie biznesu na klimat, wpływie klimatu na biznes i sposobach zarządzania tymi wpływami przez spółki.

Publikacja: 16.12.2021 13:53

Artur Gazda ESG Reporting Specialist w Materiality

Artur Gazda ESG Reporting Specialist w Materiality

Foto: materiały prasowe

Aby ocenić stan świadomości klimatycznej spółek na polskim rynku, od trzech lat przeprowadzane jest badanie CCA (Climate Crisis Awerness study). Wyniki tegorocznego badania są niższe niż w zeszłym roku, co potwierdza wciąż niewielką świadomość klimatyczną spółek i brak odpowiedniego zarządzania. Zdecydowana większość przebadanych spółek nie zajmuje się zagadnieniami klimatycznymi ani nie koncentruje swoich działań w tym obszarze, jednak kształtuje się grono liderów, których działania i praktyki raportowania mogą stanowić inspirację dla pozostałych uczestników rynku.

Pozostało 90% artykułu

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów parkiet.com

Tylko teraz dostęp do parkiet.com za 49 zł za każdy miesiąc!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Inwestycje
Stawki już maleją. Realnie się poprawią, jeśli spadnie inflacja
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Inwestycje
Spółki dywidendowe na celowniku
Inwestycje
Rafał Sadoch, BM mBanku: Nerwowo w krótkim terminie, ale...
Inwestycje
ESRS 1 i 2
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Inwestycje
Europejskie standardy raportowania zrównoważonego rozwoju – standardy środowiskowe ESRS E1 – E5
Inwestycje
Komisja przyjęła wiążące standardy raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju