Polenergia notuje rekordy sprzedaży i produkcji zielonej energii

Największa prywatna firma energetyczna w kraju odnotowała za 2022 r. rekordowe przychody ze sprzedaży i produkcję energii elektrycznej z OZE. Otoczenie regulacyjne jednak przełożyło się na niższy rok do roku zysk netto.

Publikacja: 31.03.2023 08:45

Z powodu przyjęcia nowej ustawy o OZE, w której nie ma okresu przejociowego dla obowiązywania zielon

Z powodu przyjęcia nowej ustawy o OZE, w której nie ma okresu przejociowego dla obowiązywania zielonych certyfikatów, Polenergia rezygnuje z emisji.

Foto: Bloomberg

W 2022 r. skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 162,0 mln zł, co stanowi spadek w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 25,2 mln zł. Na uwagę zasługuje wynik sprzedaży, rzędu 7,1 mld zł. To rekordowy wynik  Polenergii. Przychody firmy ze sprzedaży były o ponad 77 proc. wyższe niż w 2021 r. Spółka wyprodukowała także rekordową ilość energii rzędu 1 033 GWh.

„W 2022 r. obserwowaliśmy gwałtowne zmiany w otoczeniu rynkowym w związku agresją Rosji na Ukrainę oraz napiętą sytuacją na rynkach surowców. Objawiało się to skrajnie wysoką zmiennością cen instrumentów finansowych, surowców oraz towarów, w tym zmianami cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i uprawnień do emisji CO2. Wśród czynników finansowych istotnych z punktu widzenia firmy zaobserwowano zwiększoną presję inflacyjną, zmienność kursu złotego w stosunku do euro i dolara amerykańskiego, jak również znaczny wzrost kosztów związanych z zabezpieczeniami transakcji zawieranych na rynkach towarowych. Mimo tego, w tak trudnych warunkach, zachowaliśmy zdolność do rozwoju" – mówi dr Michał Michalski, prezes Polenergii.

Czytaj więcej

Polenergia szacuje wyniki za 2022 rok

Rekordowa sprzedaż to efekt spowodowany przede wszystkim wyższymi przychodami w sektorze obrotu i sprzedaży (o 2 969 mln zł), lądowych farm wiatrowych (o 149 mln zł) oraz dystrybucji (o 52,3 mln zł). „W ubiegłym roku wybudowaliśmy lub rozpoczęliśmy budowę 8 projektów wiatrowych i fotowoltaicznych.Ich łączna moc to 278 MW. Oznacza to podwojenie mocy wytwórczych Grupy w stosunku do mocy zainstalowanej na koniec roku 2021. Powyższy wzrost umożliwił nam m.in. uzyskanie historycznie wysokiego wyniku EBITDA segmentu farm wiatrowych" – dodaje dr Michał Michalski. 

Wynik EBITDA segmentu lądowych farm wiatrowych był wyższy o 140 mln zł w porównaniu do wyniku z roku biegłego. To przede wszystkim konsekwencja budowy farm wiatrowych Dębsk (121 MW) i Kostomłoty (27MW), uwzględnienia w 2022 roku całorocznej produkcji Farmy Wiatrowej Szymankowo (38 MW), która rozpoczęła eksploatację w drugiej połowie 2021 roku oraz wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów.

Wynik EBITDA sektora fotowoltaiki w 2022 roku był wyższy o 11,1 mln zł od wyniku w 2021 r. w związku z wejściem w fazę operacyjną w czerwcu i lipcu 2022 dwóch nowych projektów – Sulechów II (11,7 MW) i Sulechów III (9,8 MW), wejściem w fazę operacyjną we wrześniu 2022 roku projektu Buk I (6,4 MW), lepszymi wynikami projektu Sulechów I oraz korzystnymi warunkami nasłonecznienia w ciągu roku.

G472 MW Łączna moc projektów OZE Polenergii w eksploatacji to 472 MW, zaś łączna moc budowanych lądowych projektów OZE wynosi 102 MW.

Energetyka
Polenergia zmontuje wiatraki za granicą. Budowa portu w Polsce się ślimaczy
Materiał Promocyjny
DANONE wraz z partnerami uruchamia pionierski program recyklingu kubków po jogurcie
Energetyka
Jest odwołanie od wstrzymania pracy w kopalni Turów. W międzyczasie sąd łagodzi stanowisko
Energetyka
Rząd chce głębiej sięgnąć do kieszeni firm z branży OZE
Energetyka
Rafako rozmawia z ARP o pomocy
Materiał Promocyjny
Największy ekran w domu, prawdziwa domowa instytucja
Energetyka
PGE i Enea bez wyższej taryfy
Energetyka
Rafako traci prezesa. W tle grupowe zwolnienia i niepewny los spółki