Wiadomości

Stanisław Pacuk zrezygnował

Stanisław Pacuk, prezes i założyciel Kredyt Banku, zrezygnował wczoraj ze stanowiska. Nie udało mu się porozumieć z belgijskim KBC, inwestorem strategicznym w spółce. To już drugi, po Cezarym Stypułkowskim, szefie Banku Handlowego, prezes polskiego banku, który w styczniu poinformował o takiej decyzji.

- Prezes Stanisław Pacuk złożył rezygnację z funkcji z dniem ZWZA Kredyt Banku, które odbędzie się w maju br. Jako przyczynę podał rozbieżności zdań z głównym akcjonariuszem, dotyczące sposobu zarządzania bankiem i strategii jego rozwoju - powiedziała nam Izabela Mościcka, rzecznik spółki. Dodała, że obecnie S. Pacuk przebywa na rekonwalescencji po przebytej niedawno operacji. Według rzecznika, w czasie nieobecności prezesa, zgodnie z obowiązującymi w banku regulacjami, zarządem kieruje wiceprezes Małgorzata Kroker Jachiewicz. Dotychczas podlegał jej pion bankowości korporacyjnej.

Powodem rezygnacji S. Pacuka mogła być decyzja KBC, strategicznego akcjonariusza, o utworzeniu w III kwartale przez Kredyt Bank wysokich rezerw, które w efekcie doprowadziły do powstania około 200 mln zł straty. Była to najwyższa strata w historii spółki. W banku zastosowano bowiem zaostrzone kryteria tworzenia rezerw i wyceny zabezpieczeń kredytów, zgodne ze standardami KBC. Są one bardziej restrykcyjne niż przepisy obowiązujące w Polsce. KBC podał, że zdecydował się na ten krok po osiągnięciu większościowego udziału w spółce.

Na początku tego miesiąca o rezygnacji poinformował Cezary Stypułkowski, prezes Banku Handlowego. Podobno jemu także nie układała się współpraca z Citibankiem, głównym inwestorem.

W zeszłym roku pojawiały się spekulacje o możliwości odejścia prezesów wszystkich największych banków w Polsce, m.in. Wojciecha Kostrzewy, prezesa BRE, Mariana Czakańskiego, szefa ING BSK, Marii Wiśniewskiej z Pekao SA, Józefa Wancera z BPH PBK oraz Bogusława Kotta z Millennium (BIG-BG). We wszystkich przypadkach powodem zmian miałyby być słabe wyniki banków w 2002 roku.

Grzegorz

Zawada,

analityk Erste Securities

Rezygnacja Stanisława Pacuka to decyzja

zaskakująca. Był on

długoletnim szefem

Kredyt Banku, który konsekwentnie, m.in. poprzez przejęcia innych podmiotów, prowadził ekspansję na rynku. Stworzył od zera bank, który teraz zajmuje wysoką pozycję

w sektorze. W ostatnim czasie pasmo sukcesów przerwały jednak wpadki banku na dużych

kredytach. To mogło być powodem rozbieżności między prezesem spółki a jej głównym

akcjonariuszem.

Robert

Sobieraj,

analityk DM

Banku Handlowego

Po intensywnym rozwoju Kredyt Banku w poprzednich latach, teraz

przyszła dekoniunktura na rynku, która negatywnie odbiła się

na wynikach całego

sektora bankowego. Wysoka strata spółki

w ub.r. mogła doprowadzić do powstania

różnicy zdań między

Stanisławem Pacukiem a inwestorem na temat restrukturyzacji banku. Prawdopodobnie z tego powodu podjął on

decyzję o rezygnacji.


Wideo komentarz