#WykresDnia: Niemcy w lepszych nastrojach

Pomimo kryzysu bankowego niemiecki Indeks zaufania konsumentów GfK poprawił się po raz szósty z rzędu, z -30,6 do -29,5.

Publikacja: 29.03.2023 09:11

#WykresDnia: Niemcy w lepszych nastrojach

Foto: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Nastroje niemieckich konsumentów mają się poprawić w kwietniu, ponieważ ceny energii nieco spadły z rekordowych poziomów, choć nie widać pełnego ożywienia w najbliższym czasie, wynika z ankiety przeprowadzonej w środę przez instytut GfK.

Instytut prognozuje, że jego indeks nastrojów konsumentów poprawi się do -29,5 w kwietniu ze zrewidowanego odczytu -30,6 w marcu, nieco poniżej oczekiwań analityków ankietowanych przez Reuters na poziomie -29,0. Kwietniowy odczyt, rosnący szósty miesiąc z rzędu pokazuje, że nastroje są na dobrej drodze do ożywienia, skomentował GfK, ale tempo wzrostu wyraźnie zwolniło w porównaniu z poprzednimi miesiącami.

– Przewidywana utrata siły nabywczej uniemożliwia trwałe ożywienie popytu wewnętrznego - powiedział Rolf Buerkl, ekspert GfK ds. konsumentów, co oznacza, że ​​konsumpcja prywatna raczej nie wpłynie pozytywnie na niemiecką gospodarkę w tym roku. - Wskazuje na to również wciąż bardzo niski poziom zaufania konsumentów – dodał.

Subindeks mierzący oczekiwania dochodowe był głównym czynnikiem wzrostu nastrojów, osiągając najwyższy poziom od 10 miesięcy, -24,3 w marcu z -27,3 w lutym. – Perspektywy dochodów są obecnie korzystniejsze dzięki zauważalnie niższym cenom energii, zwłaszcza benzyny i oleju opałowego. Niemniej jednak inflacja pozostanie wysoka – powiedział Buerkl. Ostrzega, że inflacja pozostanie w tym roku podwyższona, choć niższa niż 6,9% odnotowane w 2022 r.

– Spodziewana utrata siły nabywczej uniemożliwia trwałe ożywienie popytu krajowego. W związku z tym jest mało prawdopodobne, aby konsumpcja prywatna miała pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy w Niemczech w tym roku – wyjaśnia. Perspektywy te wzmacnia utrzymujący się niski poziom nastrojów konsumentów.

Wskaźnik klimatu konsumenckiego prognozuje kształtowanie się realnej konsumpcji prywatnej w kolejnym miesiącu. Wskaźnik powyżej zera sygnalizuje wzrost konsumpcji prywatnej rok do roku. Wartość poniżej zera oznacza spadek w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Według GfK jednopunktowa zmiana wskaźnika odpowiada zmianie rok do roku w konsumpcji prywatnej o 0,1 proc.

Wskaźnik „chęć zakupu” przedstawia równowagę między pozytywnymi i negatywnymi odpowiedziami na pytanie: „Czy uważasz, że teraz jest dobry czas na kupowanie głównych przedmiotów?”

Subindeks oczekiwań dochodowych odzwierciedla oczekiwania co do rozwoju finansów gospodarstw domowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Dodatkowy indeks oczekiwań dotyczących cyklu koniunkturalnego odzwierciedla ocenę ankietowanych dotyczącą ogólnej sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Wzrósł również indeks zaufania konsumentów Gfk w Wielkiej Brytanii – o dwa punkty do -36 w porównaniu z -38 w lutym. Wskaźnik osobistej sytuacji finansowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy pozostał na niezmienionym poziomie -26 od lutego, natomiast wskaźnik osobistej sytuacji finansowej w ciągu najbliższych 12 miesięcy spadł o 3 punkty do -21 z -18 w lutym.

Wskaźnik ogólnej sytuacji gospodarczej kraju w ciągu ostatnich 12 miesięcy jest o 3 pkt wyższy i wynosi -62 w porównaniu z poprzednim miesiącem io 11 pkt niższy niż w marcu 2022 r. Oczekiwania co do ogólnej sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższych 12 miesięcy wzrosły o 3 punktów miesiąc do miesiąca (m/m) do -40, o 9 punktów lepiej niż w marcu 2022 r.

Główny Indeks Zakupów wzrósł o 4 punkty m/m do -33, 9 punktów mniej niż w tym miesiącu ubiegłego roku, a Indeks Oszczędności wzrósł o 2 punkty m/m w tym miesiącu do +21, 3 punkty więcej niż w tym samym czasie w zeszłym roku.

Natomiast nastroje konsumentów w strefie euro niewiele się zmieniły w marcu. Wskaźnik zaufania konsumentów Komisji Europejskiej spadł z -19,1 w poprzednim miesiącu do -19,2 w marcu. Ekonomiści spodziewali się odczytu -18,3. Tylko 20 proc. odpowiedzi na ankietę zebrano przed ostatnimi napięciami w sektorze bankowym w USA i Szwajcarii.

Indeks był również poniżej poziomu -9,5 z okresu przed inwazją Rosji na Ukrainę i był spójny ze spadkami wydatków konsumpcyjnych kwartał do kwartału.

Analizy rynkowe
Bessa w pełnej okazałości
Materiał Promocyjny
DANONE wraz z partnerami uruchamia pionierski program recyklingu kubków po jogurcie
Gospodarka krajowa
Stopy nie muszą przewyższyć inflacji, żeby ją ograniczyć
Analizy rynkowe
Spadki na giełdach boleśnie uderzają w portfele miliarderów
Analizy rynkowe
Dywidendy nie takie skromne
Materiał Promocyjny
Największy ekran w domu, prawdziwa domowa instytucja
Analizy rynkowe
NewConnect: Liczba debiutów wyhamowała
Analizy rynkowe
Jesteśmy na półmetku bessy. Oto trzy argumenty