Handel i konsumpcja

ZPC Otmuchów: Krok do zdobycia kapitału na inwestycje

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów przyjęły od dawna zapowiadane uchwały, dzięki którym otwiera się droga do zdobycia funduszy na inwestycje.
Foto: Flickr

Nadzwyczajne walne zgromadzenie zgodziło się na emisję 12 748 250 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł.

Chodzi o zamkniętą subskrypcję przeprowadzaną w drodze oferty publicznej. Akcjonariusze upoważnili zarząd do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału akcji serii E, w tym ustalenia ceny emisyjnej akcji.

Zgodnie z zapowiedziami, jeśli emisja zakończy się sukcesem, spółka podwoi liczbę akcji i swój kapitał zakładowy do nieco ponad 5 mln zł.

Emisja jest związana z rozpoczętą w ubiegłym roku restrukturyzacją, której celem jest wypracowanie rentowności operacyjnej. To także z tego powodu Otmuchów sprzedał spółkę Jedność.

Jak tłumaczy Krzysztof Wańczyk, analityk DM ING Banku Śląskiego, emisja akcji daje spółce szansę na pozyskanie dodatkowego finansowania, które będzie przeznaczone na planowane inwestycje w linie produkcyjne, a długofalowo powinna mieć pozytywne przełożenie na wyniki finansowe.

Zamknięta subskrypcja oznacza, że akcje zostaną skierowane do wybranych podmiotów. Dla pozostałych akcjonariuszy decyzja ta oznacza rozwodnienie kapitału.

Kurs Otmuchowa jest dziś notowany na poziomie 3,01 zł, w ciągu roku stracił ponad 32 proc. Notowania osiągnęły minimum w grudniu 2017 r., gdy spadły do 2,81 zł. W styczniu kurs skoczył do 3,76 zł, by w lutym ustabilizować się na poziomie 3 zł.

Na dzień prawa poboru został wskazany 7 czerwca 2018 r. Za każdą akcję spółki akcjonariuszowi będzie przysługiwało jedno prawo poboru, które uprawnia do subskrybowania jednej akcji serii E. APTA

Notowania akcji na stronie: www.parkiet.com/spolka/otmuchow


Wideo komentarz

Powiązane artykuły