Fundusze inwestycyjne TFI

Wpłaty ochroniły przed spadkiem aktywów funduszy

Październik nie był udany, jednak klienci wciąż chętnie powierzali pieniądze TFI. Głównie dzięki temu łączne środki w funduszach zwiększyły się w poprzednim miesiącu.
Foto: Adobestock

Aktywa pod zarządzaniem funduszy inwestycyjnych w październiku rosły kolejny miesiąc z rzędu, jednak był to przede wszystkim efekt wysokich napływów kapitału od klientów, a nie pracy zarządzających.

Silne odpływy i spadki w funduszach akcji

Jak wynika z danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, z końcem października w funduszach inwestycyjnych Polacy utrzymywali 271,3 mld zł. Miesiąc wcześniej było to 269,5 mld zł. Aktywa pod zarządzaniem TFI rosną w ostatnim czasie z miesiąca na miesiąc. Łącznie od maja przybyło już ponad 33 mld zł. W ponad połowie był to efekt odbicia na rynkach, natomiast w ciągu sześciu minionych miesięcy klienci wpłacili do funduszy około 15 mld zł. Tym samym rynek powraca do poziomów notowanych pod koniec stycznia. Przy analizie trzeba jednak pamiętać, że skład TFI raportujących do IZFiA niekiedy się zmienia.

W październiku, podobnie jak we wcześniejszych pięciu miesiącach, środki płynęły głównie na konta funduszy dłużnych. Tym razem powędrowało tam 2,5 mld zł, natomiast łączne saldo sprzedaży w październiku wyniosło 2,4 mld zł. Oczywiście z miesiąca na miesiąc solidnym wsparciem są wpłaty na konta pracowniczych planów kapitałowych. To około 0,2–0,3 mld zł.

Przy okazji wiosennego odreagowania część klientów decydowała się na bardziej ryzykowne rozwiązania, czyli fundusze akcji, przerywając złą passę tego typu rozwiązań, trwającą ponad dwa lata. Co ciekawe, inwestorzy stawiali jednak głównie na rozwiązania zagraniczne. Wraz z ostudzeniem nastrojów na rynkach, szczególnie w Polsce, klienci TFI stali się bardziej ostrożni, a saldo sprzedaży było lekko ujemne. Wrzesień oraz październik przyniosły już na GPW spadki, co znów skłoniło uczestników funduszy do wycofania kapitału. W październiku w funduszach tych odpływy były wyższe o około 0,5 mld zł od wpłat, co wraz ze stratami większości funduszy akcji przełożyło się na mocny spadek aktywów pod zarządzaniem.

Bankowe TFI wciąż szybko rosną

Znów bardzo dynamicznie rosło Alior TFI, gdzie zwyżka aktywów sięgnęła blisko 8 proc. Jeszcze lepszy miesiąc ma za sobą Superfund TFI, które z końcem października miało o ponad 22 proc. więcej w funduszach niż miesiąc wcześniej. Podobnie szybko rosło Insignis TFI, którego środki zwiększyły się o 25 proc. w miesiąc. Warto jeszcze odnotować wynik Skarbca TFI – jego aktywa zwiększyły się o 127 mln zł, czyli o 3,2 proc. Słabszy miesiąc ma za sobą Baltic Capital TFI, gdzie spadek wyniósł ponad 12 proc.

Foto: GG Parkiet

Kwotowo solidny wzrost odnotowało m.in. PKO TFI. Jego aktywa zwiększyły się o 0,5 mld zł (1,66 proc.). Jak już podawaliśmy, PKO TFI przyciągnęło w poprzednim miesiącu aż 0,85 mld zł, więc wzrost aktywów był zasługą wysokich wyników sprzedaży. Do tego kapitał w funduszach Generali Investments TFI powiększył się o 228 mln zł (blisko 2 proc.). Bardzo dobrze wypadło też jedno z mniejszych wśród bankowych TFI, czyli BNP Paribas TFI. Październik nie był tak udany jak kilka poprzednich miesięcy, jednak i tak kapitał w funduszach powiększył się o 124 mln zł, tj. o 3,7 proc. Mocną zwyżkę, o 0,8 mld zł, ma za sobą jeszcze Ipopema TFI, jednak jest to zapewne zasługa funduszy zamkniętych.

Istotny spadek aktywów odnotowała z kolei Aviva Investors Poland TFI, a sięgnął on 311 mln zł. Przełożyło się to na 2,6-proc. spadek. Aktywa Avivy TFI kurczyły się także we wrześniu, o 1,6 proc.

Co ciekawe, około 0,2 mld zł przewagi umorzeń (jak podaje serwis analizy.pl), czyli najwięcej na rynku, nie odbiło się na łącznych środkach w funduszach Noble Funds TFI. Kapitał w funduszach tego TFI zwiększył się o blisko 72 mln zł, tj. o 1,3 proc.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.