REKLAMA
REKLAMA

Forum w Krynicy

Czesław Warsewicz, PKP Cargo: W najbliższych latach popyt na przewozy będzie duży

Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy z Czesławem Warsewiczem, prezesem PKP Cargo, rozmawiała Barbara Osińska.

Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo

Foto: parkiet.com

I półrocze było dla PKP Cargo udane. Spółka podniosła nawet prognozy finansowe na cały 2018 r. Co nakręca obroty i zyski w II półroczu?

Czesław Warsewicz: Bardzo mocno kładziemy nacisk na potrzeby klienta. Staramy się dostosować do niego naszą ofertę. To powoduje duże zainteresowanie klientów i zaowocowało w I półroczu dobrymi wynikami. Mieliśmy przychody na poziomie ponad 2,5 mld zł. Były one najwyższe od momentu wejścia PKP Cargo na giełdę.

Głównym biznesem spółki pozostaje przewóz węgla. Czy obecna struktura sprzedaży będzie się zmieniać?

Na ten moment produkty masowe, czyli węgiel i kruszywa stanowią gro naszych przewozów, natomiast najbardziej wzrostowym produktem są przewozy intermodalne. W przyszłości naszą główną specjalizacją będą przewozy intermodalne. Stąd też nasza obecność w Krynicy, gdzie podpisujemy porozumienia biznesowe i tworzymy alianse strategiczne w korytarzu Północ-Południe z partnerami z Włoch, Litwy i Grupy Wyszehradzkiej. Chcemy być liderem w tym obszarze ale i integrować koleje oraz zwracać uwagę na przewagi konkurencyjne. Stąd też w przyszłości nasz rozwój będzie szedł w kierunku przewozów intermodalnych. Dla przykładu koleje włoskie mniej więcej 70 proc. przychodów generują z tego typu usług, a u nas stanowi to kilkanaście procent. Tak więc struktura przewozów, chociażby z racji wymiany handlowej, na pewno będzie się zmieniała na korzyść intermodalu. Dlatego w tym tygodniu ogłosiliśmy przetarg na zakup 920 platform do transportu kontenerów. Dzięki temu będziemy mogli sprostać oczekiwaniom klientów w zakresie przewozów z portów do terminali, i do ostatecznych klientów.

A co powoduje, że ten biznes intermodalny tak dynamicznie rośnie?

Przede wszystkim rosnąca wymiana gospodarcza, która w dużej części opera się o unifikowane przewozy kontenerowe. Przewozy intermodalne, czyli dowiezienie ładunku do ostatecznego klienta w sposób naturalny wymuszają proces logistyczny. Polska gospodarka rosła w ostatnich latach o prawie 5 proc. rocznie. Wzrasta też zapotrzebowanie na wymianę handlową pomiędzy krajami UE, krajami UE i Azji, czy Dalekiego Wschodu i w tym chcemy bardzo intensywnie uczestniczyć. Współpraca międzynarodowa jest dla nas kluczowym elementem, ponieważ chcemy być znaczącym graczem globalnym na rynku przewozów.

Jak długo jeszcze potrwa dobra koniunktura w przewozach?

Przewozy są powiązane z rozwojem gospodarczym. Polska gospodarka rozwija się ponad dwa razy szybciej niż średnia europejska. Dynamika wzrostu ostatnich lat jest imponująca, chociażby poprzez inwestycje infrastrukturalne, które napędzają koniunkturę. Około 186 mld zł przeznaczonych na infrastrukturę drogową i kolejową to są ogromne pieniądze. W naszym odczuciu dobra koniunktura w najbliższych kilku latach jest niezagrożona. Inwestycje infrastrukturalne wymuszają zapotrzebowanie na przewozy kruszyw. To też jest dla nas duży biznes. Myślę, że w najbliższych trzech, czterech latach, koniunktura na te przewozy będzie duża. W następnych kilku, kilkunastu latach dynamika może spowolnić ale w perspektywie dekady nie widziałbym dla niej zagrożeń. Teraz możemy dyskutować jednie o jej tempie. Jeśli chodzi o Europę to koniunktura gospodarcza jest znacznie słabsza ale ona jest pozytywna. Nie oczekiwałby tutaj znacznych przyśpieszeń, natomiast wymiana handlowa na pewno będzie wzrastała.

W jaki sposób chcecie wchodzić na nowe rynki?

Chcemy się rozwijać w sposób organiczny ale również poprzez akwizycje i przejęcia. Organiczne poprzez oferowanie dobrych usług i otwieranie biur handlowych. Myślimy też o też akwizycjach i przejęcia, zwłaszcza w korytarzu Północ-Południe. Do końca tego roku możemy przekazać informacje o pierwszych takich działaniach.

Z iloma podmiotami rozmawiacie w sprawie przejęć?

Bardzo poważnie jesteśmy zaangażowani w rozmowy z przynajmniej dwoma. Mamy na horyzoncie jeszcze kilka innych akwizycji. Myślę jednak, że jeden, dwa podmioty, w zależności od skali i wielkości, będziemy w stanie nabyć w tym roku.

Skoro zyski się poprawiają, to czy zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2018 r.?

Dzisiaj jest trochę za wcześnie aby o tym mówić. Myślę że wyniki będą bardzo dobre. PKP Cargo jest spółką dywidendową. Ile wyniesie dywidenda zależy od akcjonariuszy, jakie podejmą decyzje. Przygotowujemy teraz budżet na przyszły rok i przyszłe lata i tam będziemy mówili o kwestii ekspansji, o inwestycjach, itd. W sposób racjonalny i odpowiedzialny chcemy do tego tematu podejść. Będziemy też bardzo poważnie rozważać i podchodzić do wypłaty dywidendy. Mam nadzieję że z pozytywnym skutkiem ale to jest przed nami.

Notował: Tomasz Furman

Partner relacji


Wideo komentarz

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA