Firmy

OEX: Trendy rynkowe sprzyjają grupie

Kurs OEX od kilkunastu miesięcy porusza się w trendzie wzrostowym. Spółka ma za sobą udany rok.

Jerzy Motz, prezes OEX

Foto: materiały prasowe

– Zarząd podtrzymuje prognozę, czyli wypracowanie przez grupę w 2017 r. blisko 35 mln zł EBITDA, co stanowi ponad 30-proc. wzrost w porównaniu z 2016 r. – mówi Jerzy Motz, prezes OEX.

Spółka ma za sobą szereg akwizycji, które pozytywnie wpływają na jej skonsolidowane wyniki. Nie wyklucza kolejnych zakupów. – Jesteśmy aktywni w poszukiwaniu okazji do przejęć zwłaszcza w obszarach, które umożliwiłyby nam umocnienie naszych kompetencji we wsparciu sprzedaży, zarządzaniu dokumentami i e-biznesie w wymiarze technologii i specjalistycznych rozwiązań – wymienia prezes.

Segment zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej odpowiadał w trakcie trzech kwartałów 2017 r. za 45 proc. zysku grupy wobec ponad 60 proc. rok wcześniej. Dynamicznie rośnie segment wsparcia sprzedaży (zanotował wzrost EBITDA o ponad 45 proc., co jest wynikiem przejęcia spółki MerService, ale też wzrostu organicznego) oraz segment zarządzania dokumentami i obsługi klienta (wypracował dla grupy 24 proc. jej EBITDA).

– Widzimy tutaj dobre perspektywy rozwoju. Obserwujemy wzrastający trend outsourcingu tego typu usług ze względu na trudną sytuację na rynku pracy i coraz większe wyzwanie, jakim jest dla firm pozyskanie i utrzymanie pracowników niższego szczebla. Powoduje to zlecanie na zewnątrz wielu usług – mówi prezes. Pozytywny wpływ na biznes zależnej spółki ArchiDoc może mieć wdrożenie RODO i związanych z tym obowiązków dla firm, dotyczących m.in. niszczenia danych osobowych, wyszukiwania dokumentów starszych niż 10 lat i innych, które generują zapotrzebowanie na dodatkowe usługi.

OEX inwestuje też w e-commerce. Segment e-biznes stanowi ponad 20 proc. przychodów grupy. Trend migracji ze sklepów stacjonarnych do internetu będzie się nasilał z uwagi na zakazu handlu w niedzielę. – Obserwujemy rosnącą liczbę zapytań i dynamiczny wzrost biznesu naszych klientów działających w e-commerce – mówi prezes OEX.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły