REKLAMA
REKLAMA

Firmy

Work Service: efektywne rozmowy z bankami

Spółka podpisała z bankami BGŻ BNP Paribas, Millennium, Santander BP oraz PKO BP aneks do umowy kredytowej
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Banki wyraziły także zgodę na dokonanie procesu restrukturyzacji lub refinansowanie obligacji niewykupionych w terminie. - Podpisanie aneksu jest wynikiem negocjacji dotyczących zmian w umowie kredytowej z 18 listopada 2015 roku. Wraz z podpisaniem aneksu, termin ostatecznej spłaty kredytów został przedłużony do 10 grudnia 2018 r., co ma umożliwić spełnienie do tego czasu warunków wejścia w życie aneksu -wyjaśniła spółka w komunikacie. Jak podano, warunki dotyczą pozyskania potwierdzenia faktorów, dotyczących limitów faktoringowych dla spółki i spółek zależnych oraz zakończenia trwającego procesu restrukturyzacji lub refinansowania obligacji. Ich efektem ma być refinansowanie oraz wygaśnięcie wierzytelności obligatariuszy z tytułu obligacji serii T oraz Y oraz wykreślenie z ewidencji obligacji tych serii. W zakresie obligacji serii W zmieniony ma zostać termin ich wykupu na 29 maja 2020 r.

Jeśli aneks wejdzie w życie dojdzie do szeregu istotnych i korzystnych dla spółki zmian w umowie kredytowej z bankami:

1. Dzień ostatecznej spłaty ma zostać przedłużony z 10 grudnia 2018 roku do dnia 31 marca 2020r.

2. W okresie do dnia ostatecznej spłaty, spółka nie będzie zobowiązana do jakiejkolwiek harmonogramowej spłaty czy amortyzacji kredytu.

3. W całym okresie finansowania, Work Service ma korzystać z limitów kredytów obrotowych do wysokości 110,35 mln zł, czyli z całości limitów pozostałych po spłacie 104 mln zł kredytów.

4. Oprocentowanie kredytu zostanie obniżone do WIBOR 1M powiększony o marżę w wysokości 100 bps w stosunku rocznym płatną na bieżąco oraz dodatkowe 100 bps marży płatne dopiero w dniu ostatecznej spłaty.

5. Zostaną usunięte wszelkie zobowiązania dotyczące utrzymania wskaźników finansowych na określonych poziomach.

6. Banki zgodziły się, że do momentu złożenia ewentualnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytowej przypadki naruszenia nie będą im umożliwiały obniżenia, zablokowania lub anulowania udostępnionych kredytów obrotowych.

7. Wyraziły również zgodę na przelew zwrotny wierzytelności Work Service z tytułu odroczonej płatności ceny dotyczącej sprzedaży Exact Systems, co powinno umożliwić zasilenie płynności spółki kwotą 10,7 mln zł, jeśli dojdzie do przyspieszenia terminu odroczonej płatności.

8. Spółka Work Service Czech ma przestać być poręczycielem kredytu. Jego poręczycielami pozostaną spółki zależne: Finance Care, Industry Personnel Services, Antal, Work Express, Support and Care, Sellpro oraz Work Service Investments.

9. Banki wyraziły również zgodę na dokonanie procesu restrukturyzacji lub refinansowania obligacji, w tym m.in. na ustanowienie zabezpieczeń na udziałach spółki czeskiej i spółek słowackich z Grupy Work Service.

W związku z trwającymi negocjacjami z obligatariuszami spółka nie wykupiła w terminie obligacji serii Y i W o łącznej wartości nominalnej 32 mln zł w terminie przypadającym na 1 grudnia br. Nie doszło też wykupu obligacji serii T wartych 12,85 mln w terminie 3 grudnia. Na zamknięciu czwartkowej sesji za papiery Work Service płacono na giełdzie 1,05 zł, co oznacza spadek o ponad 6 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji.


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA