Firmy

Statima podtrzymuje plany debiutu

W pierwszych dziewięciu miesiącach Statima wypracowała 69 mln zł przychodów i 17,8 mln zł zysku netto. Oznacza to istotny wzrost.
Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

Na koniec września wartość nominalna posiadanych przez spółkę portfeli wierzytelności wyniosła 239 mln zł. - Osiągnięcie bardzo dobrych wyników po trzech kwartałach 2017 r. było możliwe dzięki zakupom nowych atrakcyjnych portfeli wierzytelności oraz dalszemu konsekwentnemu odzyskiwaniu należności z posiadanych i obsługiwanych portfel – wspomina i Michał Konieczny, prezes Statima. - Efektywny model biznesowy i sprawdzone metody działania pozwolą nam na dalsze zwiększanie skali działalności przy zachowaniu atrakcyjnej rentowności  – dodaje.

Spółka spodziewa się, że wartość posiadanego przez nią portfela wierzytelności będzie w kolejnych latach rosnąć w tempie dwucyfrowym.

Kilka dni temu na rynku Catalyst zadebiutowały dwuletnie papiery serii A warte 1,7 mln zł, uplasowane w ofercie prywatnej. Warto przypomnieć, że w ramach publicznej emisji obligacji serii B Statima pozyskała od inwestorów ponad 3,5 mln zł.

- W rynku kapitałowym dostrzegamy doskonałe źródło finansowania naszego wzrostu, dlatego w dalszej perspektywie nie wykluczamy również debiutu na głównym parkiecie warszawskiej giełdy – zapowiada Konieczny.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły