REKLAMA
REKLAMA

Firmy

Polski ETF debiutuje na GPW

Od poniedziałkowej sesji na GPW zacznie być notowany Beta ETF WIG20TR, pierwszy polski fundusz fizycznie replikujący WIG20TR - indeks WIG20 uwzględniający wartość dywidend.
Foto: Bloomberg

Beta ETF WIG20TR to pierwszy tego typu fundusz utworzony w oparciu o polskie prawo i podlegających nadzorowi KNF. Został uruchomiony przez AgioFunds TFI, które planuje utworzenie kolejnych funduszy ETF. „Intensywnie pracujemy nad utworzeniem kolejnych tego typu funduszy, opartych o polskie oraz zagraniczne indeksy akcji i obligacji" – mówił w październiku dla „Parkietu" prezes Agio, Adam Dakowicz.

Do tej pory na GPW były dostępne ETF-y wyemitowane przez Lyxor Asset Management, naśladujące indeksy WIG20, DAX i S&P500, jednak działają one wg. tzw. replikacji syntetycznej, co w praktyce oznacza, że w ich portfelach mogą występować dowolne instrumenty finansowe. Beta ETF WIG20TR odwzorowuje indeks WIG20TR wg metody fizycznej, polegającej na bezpośredniej inwestycji w akcje zaliczane do indeksu WIG20TR oraz syntetycznej replikacji aktualnej struktury indeksu odniesienia (kontrakty futures). Jak podaje Agio, udział fizycznej replikacji jest nie niższy niż 75 proc. łącznej ekspozycji portfela funduszu na indeks odniesienia.

Jak zauważa dr hab. Tomasz Miziołek, twórca portalu etf.com.pl, Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ pod wieloma względami różni się od notowanych dotychczas na warszawskim parkiecie funduszy ETF Lyxora. „Z formalnoprawnego punktu widzenia Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ jest funduszem inwestycyjnym regulowanym przez ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Jest to zatem pierwszy na polskim rynku ETF zarejestrowany w Polsce i podlegający polskiemu prawu – trzy notowane do tej pory na GPW w Warszawie ETF-y (Lyxor WIG20 UCITS ETF, Lyxor S&P 500 UCITS ETF oraz Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc) są subfunduszami funduszu parasolowego Multi Units Luxembourg SICAV, czyli funduszu zarejestrowanego w Luksemburgu zarządzanego przez Lyxor International Asset Management, które zostały notyfikowane w naszym kraju i wpisane do rejestru funduszy zagranicznych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego" – tłumaczy na swojej stronie Miziołek. Jak zauważa, Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ może w sposób ciągły emitować certyfikaty inwestycyjne, a jednocześnie jest funduszem zamkniętym. Jest to możliwe, gdyż fundusz ten został skonstruowany w specyficznej formie prawnej funduszu portfelowego. „Jest to szczególny typ funduszu inwestycyjnego, możliwość tworzenia którego wprowadziła ustawa o funduszach inwestycyjnych w 2004 roku, jednak do tej pory żaden podmiot nie zdecydował się do uruchomienie tego rodzaju funduszu" – twierdzi Miziołek.

Podmiotem, który współtworzył Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ z AgioFunds TFI była izraelska spółka Beta Securities Poland. Pod koniec listopada GPW, AgioFunds TFI, Beta Securities Poland oraz Dom Maklerski BOŚ podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz promocji i rozwoju rynku Exchange Traded Funds (ETF) w Polsce.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA