Firmy

Wezwanie na akcje Avia Solutions Group

Grupa kilkunastu inwestorów wezwała do sprzedaży ponad 1,3 mln akcji spółki Avia Solutions Group, stanowiących 16,95 proc. ogólnej liczby głosów, po cenie 15,18 zł za sztukę.
Foto: Fotorzepa Bartłomiej Zborowski

Podmiotem nabywającym akcje objęte wezwaniem  jest Haifo.


Przyjmowanie zapisów ma rozpocząć się 31 lipca i potrwać do 29 sierpnia. Przewidywaną datą realizacji transakcji na GPW będzie 3 września, zaś rozliczenie planowane jest 4 września.
Przed przeprowadzeniem wezwania, podmiot nabywający posiadał 906 tys. akcji uprawniających do 11,66 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki, natomiast pozostali wzywający posiadają ponad 5,5 mln akcje, uprawniające do 71,39 proc. głosów.
Po przeprowadzeniu wezwania, podmiot nabywający zamierza osiągnąć 28,61 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co wraz z pozostałymi wzywającymi da 100 proc. Jak podano w wezwaniu, celem jest wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
Wzywający zastrzegli, że mogą zdecydować o przymusowym wykupie mniejszościowych akcjonariuszy, przy przekroczeniu progu  95 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.


Na zamknięciu środowej sesji za akcje Avia Solutions Group płacono 15 zł, co oznacza wzrost o ponad 5,6 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji.


Wideo komentarz