Budownictwo

Akcje Vistalu mocno drożeją

Notowania Vistalu zyskują drugą sesję z rzędu. W czwartek przed południem kurs rósł o ponad 30 proc. Wzmożony popyt na papiery spółki to odpowiedź rynku na plan restrukturyzacji.
Foto: Fotorzepa, Grzegorz Psujek

Propozycje układowe spółki zawierają umorzenie odsetek od wierzytelności i spłatę (w zależności od grupy wierzycieli) od 50 proc. do 100  proc. zaległego kapitału. W przypadku największych wierzycieli, wobec których dług wynosi ponad 1 mln zł, oraz banków, wierzytelności mają być częściowo (odpowiednio w 25  proc. i w 50 proc.) skonwertowane na kapitał. Wierzytelności, m.in. wobec jednostek powiązanych ze spółką, mają zostać w 95 proc. umorzone.

Plan restrukturyzacji grupy zakłada m.in. dezinwestycje, optymalizację kosztów oraz pozyskanie nowego finansowania w zakresie zabezpieczeń finansowych niezbędnych do realizacji kontraktów. - Ze względu na krótki czas przygotowania planu, na chwilę obecną, nie przewiduje on zasilenia dłużnika nowym kapitałem własnym ani nowymi kredytami czy też pożyczkami. Nie przewiduje się również uzyskania dodatkowych źródeł finansowania w postaci wydłużonego terminu płatności od dostawców, gdyż jest to obecnie niemożliwe - wskazano w raporcie.

Wśród aktywów przeznaczonych do sprzedaży Vistal wymienia m.in. Nabrzeże Węgierskie, którego zbycie ma nastąpić w I kwartale br.. Cena transakcyjna zawarta w umowie przedwstępnej wynosi 39,5 mln zł.  -Po spłacie zobowiązań zabezpieczonych rzeczowo na majątku oraz odliczeniu kosztów przeprowadzenia transakcji, w tym podatku dochodowego spółka szacuje, iż uzyska wolne środki finansowe w wysokości ok. 14 mln zł – wyjaśniła spółka

Inne aktywa to m.in. magazyn materiałów hutniczych w miejscowości Dębogórze, w przypadku której szacowana cena sprzedaży 5,5-6 mln zł pozwoli na redukcję długu bez pozyskania nowych środków przez Vistal. Planowany termin transakcji to II kwartał br. Grupa planuje również sprzedaż zakładu cynkowania ogniowego w Liniewie i nieruchomości biurowej w porcie Gdynia, które po spłacie zobowiązań zabezpieczonych rzeczowo mają wygenerować po ok. 3 mln zł środków, odpowiednio w II i IV kwartale br.

Według planu, Vistal Gdynia chce skoncentrować się w przyszłości głównie na produkcji prefabrykatów oraz montażu konstrukcji stalowych, w szczególności mostowych, w których grupa posiada doświadczenie umożliwiające osiągnięcie rentowności.

Vistal planuje również zmianę struktury organizacyjnej (spółka matka ma kontrolować cały cykl produkcyjny). Grupa będzie koncentrowała się na rynku skandynawskim oraz na konstrukcjach mostów kolejowych w Polsce.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły