Banki

BZ WBK z nowymi wymogami

Trzeci co do wielkości bank w Polsce dostał zrewidowane wymogi kapitałowe. Musi je spełnić, jeśli będzie chciał wypłacić dywidendę.
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

BZ WBK, jako kolejny bank z polskiego sektora, otrzymał pismo z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zalecenia dodatkowego wymogu kapitałowego nałożonego na mieszkaniowe kredyty walutowe. KNF lekko zmniejszyła bufory nałożone na BZ WBK – na poziomie skonsolidowanego łącznego współczynnika kapitałowego TCR wynosi teraz 0,44 proc. (poprzednio 0,54 proc.), dla kapitału Tier1 zaś 0,33 proc. (poprzednio 0,41 proc.).

Dodatkowo, tak jak w przypadku innych banków, nadzór poinformował bank o wynikach dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych. Tzw. indywidualny narzut ST, wykorzystywany w polityce dywidendowej banków komercyjnych, mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, definiowany jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym TCR w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym (z uwzględnieniem korekt nadzorczych) dla banku wynosi 0,71 p.p.

BZ WBK zaznacza, że obecnie spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym. Nie jest to zaskoczeniem, bardziej istotny będzie wpływ wymogów KNF na zdolność banku do podziału zysku. Indywidualny narzut ST dotyczy tylko banków chcących wypłacać 100 proc. zysku, więc dla BZ WBK nie jest to istotny parametr. Lekkie obniżenie buforów na kredyty walutowe jest pozytywną informacją i zwiększa szansę, że bank wypłaci – tak jak prognozowali wcześniej analitycy – 25 proc. zysku (musi najpierw spełnić warunki wypłaty 75 proc. zysku, który to wskaźnik później byłby skorygowany o udział hipotek walutowych w portfelu oraz tych udzielonych w latach 2007 i 2008 – tzw. kryteria K1 i K2).

Szanse są spore, choć ryzyko stanowi to jakie współczynniki kapitałowe bank zanotuje na koniec roku. Zmieniają się bowiem zasady ujmowania rezerw (wejście w życie od nowego roku standardu rachunkowości IFRS9) oraz przede wszystkim podwyższenie wag ryzyka na hipoteki walutowe do 150 proc. ze 100 proc. obecnie. Należy jednak pamiętać, że BZ WBK może zaliczyć do kapitałów (co podbiłoby współczynniki wypłacalności) niepodzielony zysk z lat ubiegłych – bank ma jeszcze 1,04 mld zł niepodzielonego zysku z 2016 r.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły