Banki

Spory wzrost zysków banków

W październiku sektor bankowy wypracował 1,18 mld zł zysku netto, czyli aż o 56 proc. więcej niż rok temu. Skąd tak duża poprawa wyniku?
Foto: Adobestock

Z najnowszych danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że październik był kolejnym dobrym dla banków miesiącem. Zadecydowały o tym rosnące dochody – wynik odsetkowy urósł o 12 proc., do 3,73 mld zł (za sprawą większych przychodów odsetkowych i dalszego spadku kosztów odsetkowych). Wynik z opłat i prowizji znowu urósł, tym razem o 7,4 proc., do 1,16 mld zł. Ogółem wynik na działalności bankowej poprawił się o 8,5 proc., do 5,24 mld zł.

Skąd poprawa zysków?

Dochody urosły, ale koszty działania spadły i to wyraźnie, bo o 10,9 proc., do 2,7 mld zł. Koszty pracownicze wzrosły o 3,8 proc., czyli nieco wolniej niż rosną wynagrodzenia w gospodarce, bo banki zmniejszają liczbę zatrudnionych, ale ogólnego zarządu zmalały o 21,9 proc. za sprawą poniesionej już znacznej części składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zmienił się rozkład i w tym roku koszt ten obciążył głównie pierwszy kwartał, rok temu był równo rozłożony na cztery). Odpisy na kredyty i pożyczki wzrosły, ale tylko o 2,8 proc., do 640 mln zł. W efekcie wynik na działalności operacyjnej urósł o 53 proc., do 1,62 mld zł. Netto zysk zwiększył się o 56 proc., do 1,18 mld zł.

Obok wzrostu dochodów głównym źródłem poprawy wyników jest wspominany spadek kosztów działania. Był on także zasługą zawyżonej bazy – rok temu wyniki banków były obciążone upadłością i kosztem gwarantowania depozytów Banku Spółdzielczego w Nadarzynie (upadł w październiku). Cały sektor kosztowało to 145 mln zł brutto. Poza tym rok temu zanotowano „tajemniczy" wzrost aż o 418 mln zł kosztów ogólnego zarządu (w porównaniu z wrześniem tamtego roku był to wzrost o blisko jedną trzecią). Prawdopodobnie wynikało to ze zmian w ujmowaniu danych przez KNF.

Po dziesięciu miesiącach sektor zarobił netto 11,7 mld zł, czyli o 3,5 proc. mniej niż rok temu. Wynik odsetkowy wzrósł o 11 proc. do 35,1 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 11,48 mld zł, co oznacza wzrost o 8,6 proc. Wynik działalności bankowej wyniósł 51,1 mld zł, czyli wzrósł 1,8 proc. Koszty działania sektora wzrosły o 1,8 proc. do 27,2 mld zł. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły 6,1 mld zł, rosnąc o 3,2 proc.

Ile będzie w całym roku?

Zakładając, że w ostatnich dwóch miesiącach wynik wyniesie po 1,15 mld zł (tak jak w październiku), to w całym roku zarobek sięgnie równe 14 mld zł. Byłby to wynik tylko nieznacznie lepszy niż 13,9 mld zł wypracowane w 2016 r. (ale wtedy ponad 1,6 mld zł netto przyniosła jednorazowa transakcja z Visą, a podatek bankowy płacony był dopiero od lutego, czyli za 11 miesięcy, w tym roku więc obciążenia podatkowe były większe, a dodatkowych dochodów zabrakło). Po oczyszczeniu o te elementy tegoroczny zysk na poziomie 14 mld zł byłby o blisko 17 proc. wyższy niż w 2016 r. To zasługa szybko rosnących dochodów (wynik odsetkowy zwiększył się o 11 proc., prowizyjny o ponad 8 proc.) oraz stabilnych kosztów działania i ryzyka


Wideo komentarz

Powiązane artykuły