REKLAMA
REKLAMA

Banki

Zaskakujące zmiany w zarządzie Pekao

Nocne komunikaty z Pekao przyniosły zaskakujące wieści: Roksana Ciurysek-Gedir i Andrzej Kopyrski złożyli rezygnacje z funkcji wiceprezesów. Rada nadzorcza powołała zarząd na nową kadencję. Skąd zmiany w zarządzie na długo przed wygaśnięciem kadencji?
Foto: Fotorzepa, Andrzej Bogacz

Po godz. 1:30 w nocy Bank Pekao poinformował o zmianach w zarządzie. Chodzi o rezygnacje złożone przez Roksanę Ciurysek-Gedir i Andrzeja Kopyrskiego. Ciurysek-Gedir w banku pracowała krótko – zaledwie od początku tego roku, po wielu latach w londyńskim Citi miała budować w Pekao bankowość prywatną. Z kolei Kopyrski to najstarszy stażem członek zarządu Pekao – zasiadał w nim od ponad 10 lat nadzorując jako wiceprezes pion bankowości korporacyjnej, rynków i bankowości inwestycyjnej. Oboje przestaną pełnić swoje funkcje z końcem listopada. Przyczyn rezygnacji nie podano.

Rada nadzorcza jednogłośnie powołała, z dniem następującym po odbyciu zwyczajnego walnego zgromadzenia banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, członków zarządu na nową wspólną kadencję trwającą trzy lata. Jednak jest zastanawiające, że już teraz rada nadzorcza powołała zarząd biorąc pod uwagę, że walne zgromadzenie odbędzie się jak zwykle prawdopodobnie w połowie czerwca, ostatnio duża zmiana zarządu nastąpiła z początkiem lipca 2017 r., zaraz po objęciu sterów przez Michała Krupińskiego po tym jak PZU i PFR odkupiły pakiet kontrolny akcji Pekao od UniCreditu.

W skład zarządu na kolejną trzyletnią wspólną kadencję powołano Michała Krupińskiego (nadal będzie prezesem) i wiceprezesów – Marka Lusztyna (zarządza ryzykiem), Tomasza Kubiaka (dyrektor finansowy), Michała Lehmanna (odpowiada za funkcję wsparcia, logistykę, koszty), Tomasza Styczyńskiego (nadzoruje pion małych i średnich firm) i Marka Tomczuka (odpowiada za segment detaliczny).

W poniedziałek Pekao podał, że rada nadzorcza zaakceptowała zaproponowany przez zarząd nowy sposób podziału zysku, który będzie skutkował mniejszą stopą wypłaty dywidendy.

Dodatkowo wczoraj w Pekao zakończyły się prace nad wdrożeniem w życie uchwały walnego zgromadzenia banku z czerwca o dostosowaniu wynagrodzenia członków zarządu do wymogów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, zwanej potocznie ustawą kominową.

 Czemu został powołany zarząd już teraz, mimo że do wygaśnięcia jego kadencji jeszcze daleko? - Bank Pekao w duchu odpowiedzialności za stabilne zarządzanie i zapewnienie ciągłości działania, stosuje najlepsze światowe standardy dotyczące zarówno zmian, jak i informowania o zmianach w obszarze zarządzania bankiem.  Podejście to uwzględnia przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, wytyczne KNF oraz zasady ładu korporacyjnego. Zgodnie z KSH powołanie członka zarządu może nastąpić maksymalnie nawet na rok przed upływem bieżącej kadencji członka zarządu. Obecna kadencja zarządu rozpoczęła się w czerwcu 2016 roku. Powołanie członków zarządu na nową kadencję nastąpiło zgodnie z powyższymi standardami - informuje nas biuro prasowe Pekao. 

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA