Banki

Pekao zgodnie z prognozami

Bank Pekao w III kwartale mimo nieco wyższych rezerw wypracował zysk netto nieznacznie przewyższający prognozy. Obiecująco wygląda tempo przyrostu kredytów.
Foto: Fotorzepa/Roman Bosiacki

Pekao w III kwartale 2017 r. zanotował 536 mln zł zysku netto, czyli o 2 proc. więcej niż prognozowali analitycy (oczekiwania mieściły się w przedziale 511-564 mln zł). Rezultat jest o 3 proc. lepszy niż rok temu i niemal dokładnie taki sam jak w poprzednim kwartale.

Podstawowe dochody również nie zaskoczyły. Wynik odsetkowy wyniósł 1152 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków. Rezultat ten jest o 3 proc. lepszy niż rok temu i o 1 proc. niż w poprzednim kwartale. Wynik z opłat i prowizji wyniósł 580 mln zł i także był zbieżny z oczekiwaniami. Tutaj jednak bank zanotował spadek o 3 proc. rok do roku, w porównaniu do poprzedniego kwartału zmiany wyniku nie było.

Ogólne koszty administracyjne (razem z amortyzacją i bez uwzględnienia podatku bankowego) wyniosły w III kwartale 838 mln zł, czyli były zgodne z oczekiwaniami. Przez rok spadły o 3 proc. i urosły o 2 proc. wobec poprzedniego kwartału.

Jednak negatywnym zaskoczeniem okazał się wynik na odpisach z tytułu utraty wartości kredytów. Wyniosły 139 mln zł, czyli o 9 proc. więcej niż prognozowali analitycy. Saldo rezerw było większe o 4 proc. niż rok temu i o 21 proc. niż w poprzednim kwartale. Jakość aktywów utrzymuje się jednak na bardzo dobrym poziomie. Koszty ryzyka w III kwartale wyniosły 46 pb. (jeden z najniższych w sektorze), wskaźnik kredytów nieregularnych wyniósł 6,0 proc.,, natomiast wskaźnik pokrycia rezerwami osiągnął wysoki poziom 72,1 proc.

Po trzecim kwartale widoczne jest przyśpieszenie akcji kredytowej Pekao. Kredyty brutto na koniec września były warte 134 mld zł, o 6,2 proc. więcej niż rok temu. W tym detaliczne urosły wyraźnie, bo o 10,5 proc., do 62,8 mld zł, korporacyjne zaś o w wolniejszym tempie 4,3 proc. - Bank przyspiesza, co jest już widoczne w dynamice kredytów. Wielkość sprzedaży kredytów detalicznych pobiła kolejny rekord, znacząco przyspieszyliśmy również w kredytach korporacyjnych, z dynamiką kwartalną jeszcze lepszą niż w segmencie detalicznym. Rozwijamy naszą ofertę cyfrową, czego dowodem jest PeoPay – aplikacja bankowości mobilnej z najszerszym zakresem funkcji na rynku – mówi Michał Krupiński, prezes Pekao.

Po trzech kwartałach Bank Pekao osiągnął ma 1,42 mld zł zysku netto. Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych zysk wzrósł o 6,2 proc. w ciągu roku. - Bank kolejny raz pokazał solidne wyniki, stopniowo poprawiając dynamikę głównych linii przychodów. Przeprowadziliśmy z powodzeniem naszą pierwszą emisję obligacji podporządkowanych. Skala popytu oraz rekordowo niskie oprocentowanie tego typu instrumentów na polskim rynku potwierdzają siłę i bezpieczeństwo Banku Pekao – dodaje Tomasz Kubiak, wiceprezes banku nadzorujący pion finansowy.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły