REKLAMA
REKLAMA

Banki

PKO BP nie tak dynamiczny w II kwartale 2018

Wprawdzie największy bank w Polsce zanotował wyniki zgodne z oczekiwaniami, ale tempo ich poprawy i wzrostu bilansu nie są tak wysokie jak w poprzednich kwartałach.
Foto: materiały prasowe

PKO BP w II kwartale miał 933 mln zł zysku netto, czyli nieznacznie więcej niż zakładała średnia prognoz na poziomie 921 mln zł. Rezultat lepszy niż prognozy to skutek nieco wyższych niż oczekiwania przychodów z operacji finansowych. Zysk netto jest lepszy o 9 proc. niż rok temu i o 23 proc. niż w poprzednim kwartale. Na otwarciu sesji akcje PKO BP zyskiwały, ale później kurs lekko spadał o 0,23 proc., do 43,15 zł.

Widoczna jest nadal poprawa wyniku odsetkowego. W II kwartale wyniósł 2,291 mld zł, czyli wzrósł o 8.4 proc. r/r i 3 proc. r/r, ukształtował się na poziomie oczekiwań rynkowych. Marża odsetkowa wzrosła w stosunku I kwartału o 0.1pp i wyniosła 3.4 proc. (+0.1 pp r/r). Wynik z tytułu prowizji wyniósł 745 mln zł, minimalnie poniżej oczekiwań, był wyższy niż rok temu o 1,6 proc. i o 1 proc. niż w poprzednim kwartale. Powtarzalne zyski z operacji finansowych, wymiany i pozaoperacyjne były wyższe od wypracowanych w poprzednich okresach.

Widoczny jest jednak przyrost kosztów działalności. Wydatki banku ukształtowały się na poziomie wyższym od analogicznej pozycji sprzed roku o 4.6 proc. były jednocześnie nieznacznie niższe od oczekiwań rynkowych. W tym okresie PKO BP zanotował wzrost przychodów o 4.3 proc. r/r – wynik operacyjny poprawił się w ciągu roku o 4.1 proc. Współczynnik koszty/dochody (bez podatku bankowego) wyniósł 44.1 proc.

Rezerwy kredytowe także są pod kontrolą. Wyniosły 377 mln zł, zgodnie z oczekiwaniami. To mniej o 4 proc. niż rok temu i o 12 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Koszty ryzyka wyniosły 0,67 proc. Udział NPL w portfelu w II kwartale spadł o 0.2pp i wyniósł 5.2 proc. przy wzroście wskaźnika pokrycia o 2.1pp do poziomu 77.5 proc.

Suma bilansowa banku wzrosła rdr o 4,3 proc. i na koniec czerwca wynosiła 299 mld zł. Dynamiki wolumenów są jednocyfrowe. Roczna zmiana wartości kredytów i depozytów wyniosła w PKO BP +1.5 proc. i +5.8 proc. Kwartalne zmiany to odpowiednio 2.4 proc. i 0.3 proc.

- Wynik netto PKO BP ukształtował się na poziomie nieznacznie powyżej oczekiwań rynkowych co było skutkiem wyższych przychodów z operacji finansowych i wymiany. Dochody z podstawowych pozycji były nieznacznie niższe niż oczekiwania, podobnie jednak jak koszty i rezerwy. Pod względem wzrostu wyniku operacyjnego bank wykazał niższy wzrost niż konkurenci. Także dynamiki roczne wolumenów były słabsze niż w innych bankach i podobne do wykazanych we wcześniejszym kwartale. Oba te czynniki są jednak skutkiem skali działania spółki i trudności ze wzrostem biznesu w tempie jaki notują mniejsi konkurenci, a dodatkowo decyzją o większym nacisku na marże kosztem wzrostu. Rezultat banku oceniamy tym samym jako niezły. Roczny współczynnik P/E dla wyników wyniósł w II kwartale 14.5, czyli w okolicach średniej dla branży – ocenia Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millennium DM.


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA