REKLAMA
REKLAMA

Banki

Większy zysk BNP Paribas

Szósty co do wielkości bank w Polsce wyraźnie poprawił wynik, który okazał się także lepszy od szacunków analityków.
Foto: materiały prasowe

BNP Paribas Bank Polska miał w I kwartale 161 mln zł zysku netto, o 89 proc. więcej niż rok temu i 300 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Dzięki niższym kosztom administracyjnym zysk okazał się również wyraźnie większy od szacunków analityków, którzy spodziewali się około 70 mln zł.

Czynnikiem zaburzającym porównywalność wyników banku w ujęciu rok do roku było ujęcie w I kwartale 2019 roku przychodów i kosztów nabytej podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska. Zamknięcie tej transakcji nastąpiło 31 października 2018 r. W I kwartale koszty integracji wyniosły 54 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank nie poniósł kosztów z tego tytułu. Wskaźnik ROE (bez kosztów integracji) wynosi 7,7 proc.

Wynik odsetkowy banku wzrósł przez rok o 71 proc. do 770 mln zł, a wynik z prowizji w takim samym stopniu, do 206 mln zł. Marża odsetkowa wzrosła do 2,83 proc. z 2,71 proc. w IV kwartale 2018 roku i 2,49 proc. rok wcześniej.

Odpisy w I kwartale 2019 roku wyniosły 93,2 mln zł, czyli były o 49 proc. wyższe niż rok wcześniej. Wpływ na poziom odpisów wpłynęły głównie utworzenie dodatkowej rezerwy na wzrost ryzyka związanego z ASF (afrykański pomór świń) w wysokości 19 mln rezerwy portfelowej, oraz transakcje sprzedaży wierzytelności (NPL) z portfela detalicznego, które pozytywnie wpłynęły na wynik z tytułu rezerw (8,9 mln zł). Koszt ryzyka wyniósł w I kwartale 0,50 proc., podczas gdy rok wcześniej wynosił 0,46 proc.

Bank podał, że łączne składki BFG zaksięgowane w ciężar kosztów w I kwartale 2019 r. wyniosły 129,1 mln zł i były o 90,1 mln zł wyższe niż rok wcześniej.

Suma bilansowa grupy na koniec marca 2019 r. wyniosła 108,8 mld zł i była niższa o 0,2 proc. w porównaniu do końca grudnia 2018 r.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA