Banki

Alior nie zaskoczył

Zgodnie z prognozami Alior Bank zanotował w ostatnim kwartale spory zysk, ale mniejszy niż wcześniej. Poprawiają się dochody i szybko rośnie portfel kredytów.
Foto: parkiet.com

Alior w IV kwartale 2017 r. miał 143 mln zł zysku netto, czyli nieznacznie więcej niż średnia prognoz zakładająca 141 mln zł. Oznacza to spadek o 56 proc. rok do roku i o 24 proc. wobec poprzedniego kwartału. - Wynik byłby jeszcze lepszy gdyby nie wysoka nominalna stopa podatkowa – zaznacza Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millennium DM.

Spadek zysku netto jest zasługą wysokiej bazy porównawczej spowodowanej zdarzeniami jednorazowymi. Rok temu w IV kwartale bank zanotował duży dodatkowy zysk z okazyjnego nabycia podstawowej działalności Banku BPH. Z kolei w III kwartale 2017 r. zysk również był „nienaturalnie" wysoki i wyniósł 190 mln zł, głównie za sprawą sprzedaży portfela NPL i niższych od oczekiwanych kosztów integracji z BPH.

Rosną dochody banku. W IV kwartale wynik odsetkowy wzrósł o 23 proc. r/r, ukształtował się na poziomie nieznacznie poniżej oczekiwań rynkowych, wyniósł 737 mln zł, czyli o 23 proc. więcej niż ro temu i o 2 proc. więcej niż kwartał temu. Jednak co niepokojące marża odsetkowa spadła w stosunku III kwartału o 0,3 pp i wyniosła 4.7 proc. oraz zmalała o 0.1 pp r/r. Poprawiła się druga główna linia dochodowa banków, czyli wynik z tytułu prowizji, który wyniósł 115 mln zł, nieznacznie powyżej prognoz. To o 25 proc. więcej niż rok temu i 11 proc. niż w poprzednim kwartale. - Powtarzalne zyski z operacji finansowych, wymiany i pozaoperacyjne były zbliżone do wypracowanych w poprzednich okresach – mówi Materna.

Zaobserwowano jednak zwiększenie kosztów działalności operacyjnej. Wydatki banku ukształtowały się na poziomie 449 mln zł, czyli niższym niż rok emu o 36 proc. i o 11 proc. wyższym niż w poprzednim kwartale. Pozytywne jest to, że okazały się lekko niższe od oczekiwań rynkowych. Współczynnik koszty/dochody (bez podatku bankowego) wyniósł 46.6 proc. i był wyższy niż w poprzednim kwartale o 3.2 pp (ok. -1.0 pp r/r).

- W tym okresie Alior Bank zanotował znormalizowany wzrost przychodów o 13,7 proc. r/r – znormalizowany wynik operacyjny poprawił się w ciągu roku o ok. 16 proc. – wylicza Materna.

Wzrosły odpisy na rezerwy, choć nawet nieco mniej niż się spodziewano i wyniosły 250 mln zł (o 18 proc. więcej niż kwartał temu i o 1 proc. mniej niż przed rokiem). Bank zawiązał w IV kwartale rezerwy w wysokości 2.0 proc. wartości portfela w stos. rocznym, ich wysokość ukształtowała się na poziomie nieco poniżej oczekiwań rynkowych.

Pozytywną informacją, choć ujawnioną przez bank już wcześniej, jest kontynuacja szybkiego, dwucyfrowego wzrostu. Roczna zmiana wartości kredytów i depozytów wyniosła w Alior Banku +10.8 proc. i +16.7 proc. zaś kwartalne zmiany to odpowiednio +2.3 proc. i +5.3 proc.

- Wynik netto Alior Banku był zbliżony do oczekiwań rynkowych. Nieco wyższe niż prognozy przychody i niższe koszty zostały zniwelowane przez wyższą stopę podatkową. Wyższe niż w poprzednich kwartałach były odpisy na rezerwy. Roczne dynamiki wolumenów pozostają jeszcze na poziomie wyższym niż u konkurentów, ale dystans się zmniejsza. Rezultat banku oceniamy jako dobry. Roczny współczynnik P/E dla wyników wyniósł w IV kwartale ok. 18.5 czyli więcej niż u konkurentów – ocenia Materna.

Przed południem kurs akcji Aliora spada jednak o 4,8 proc., do 77,9 zł.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły