Banki

Emisja akcji BOŚ zatwierdzona

Wtorkowe nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy zgodziło się na przeprowadzenie prywatnej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru. Bank zamierza pozyskać 400 mln zł.
Foto: parkiet.com

Bank może wyemitować 40 mln nowych walorów serii V, czyli sporo biorąc pod uwagę to, że obecnie kapitał dzieli się na 62,9 mln sztuk. Akcjonariusze zgodzili się, aby została przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru w ramach oferty prywatnej. Głównym akcjonariuszem BOŚ jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ma 52 proc. akcji). Głosów za oddano 40 mln, czyli 81,6proc oddanych. Przeciw było 6,1 mln, a wstrzymujących się 2,9 mln głosów stanowiących odpowiednio 12,5 proc. i 4,9 proc.

Równo 6 mln akcji ma Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw, należący do BGK TFI (objął ten pakiet przy okazji poprzedniej emisji dwa lata temu, kiedy bank również zebrał 400 mln zł emitując papiery także po 10 zł (obecnie kurs wynosi 9,05 zł, co daje 570 mln zł kapitalizacji).

Bank argumentuje, że skala jego działalności banku i wymagania dotyczące przestrzegania norm ostrożnościowych, w tym limitów koncentracji oraz utrzymania współczynnika adekwatności kapitałowej na poziomie zgodnym zalecanym przez KNF oraz fakt realizacji Programu Postępowania Naprawczego, powodują, że niezbędne jest podniesienie kapitałów banku. Dodano, że emisja w trybie prywatnym ma na celu szybsze pozyskanie kapitału (niż w trybie oferty publicznej, która mogłaby zresztą nie powieść się biorąc pod uwagę nie najlepszą rentowność banku).

-Emisję z 2016 r. można zaliczyć do emisji o charakterze stabilizacyjnym, której głównym celem było spełnienie wymaganych przez KNF współczynników kapitałowych. Tym razem jest inaczej. Obecnej emisji nie traktujemy jako „ratunkowej", ponieważ bank spełnia wszelkie wymogi w zakresie współczynników kapitałowych, nie ma także problemu z ekspozycjami kredytowymi na farmy wiatrowe. Podstawowym celem emisji jest pozyskanie kapitału na finansowanie rozwoju akcji kredytowej – mówił Bogusław Białowąs, prezes BOŚ, w wywiadzie dla „Parkietu" w połowie stycznia.

Dodał, że zaproszenie do udziału w emisji bank będzie kierować zarówno do obecnych akcjonariuszy, jak również do nowych inwestorów. – Nie przewidujemy jednocześnie, aby wskutek podwyższenia kapitału doszło do dużych zmian w obecnej strukturze akcjonariatu. Większościowym udziałowcem jest i – jak zakładamy – pozostanie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zaznaczył.

Po decyzji BOŚ także Getin Noble Bank i BGŻ BNP Paribas zdecydowali się na emisję akcji. Ten pierwszy chce pozyskać 190 mln zł, drugi jak wynika z naszych szacunków co najmniej 500 mln zł.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły