Banki

PKO Bank Hipoteczny dołączył do The Covered Bond Label

PKO Bank Hipoteczny, jako pierwszy emitent listów zastawnych z Polski, dołączył do The Covered Bond Label. Powinno poprawić to jego i tak dobrą pozycję na międzynarodowym rynku tych obligacji.
Foto: Adobestock

Największy bank hipoteczny w Polsce dołączył do prestiżowego The Covered Bond Label. To certyfikat jakości, którego celem jest budowanie wśród inwestorów świadomości w zakresie bezpieczeństwa i wysokiej jakości klasy aktywów, jakimi są listy zastawne. Ujednolicone zasady, obowiązujące przy określaniu jakości tych aktywów, pozwalają inwestorom z całego świata porównywać listy zastawne emitentów z różnych krajów.

– Przystąpienie do The Covered Bond Label to kolejny krok w kierunku wzmocnienia naszych relacji z inwestorami. Tym samym ponownie potwierdzamy nasze przywiązanie do najwyższych standardów jakości oraz zapewnienie dostarczania inwestorom poprawnych i aktualnych informacji – mówi Jakub Niesłuchowski, wiceprezes PKO Banku Hipotecznego.

– Jesteśmy zachwyceni mogąc powitać pierwszy bank z Polski. Pomyślny rozwój rynku listów zastawnych w Polsce i publikacja pierwszego raportu HTT w Europie Środkowej oznacza istotny krok ku implementacji Unii Rynków Kapitałowych – dodaje Luca Bertalot z Covered Bond Label Foundation Administrator, instytucji zajmującej się organizacją i wydawaniem certyfikatów. HTT to skrót od Harmonised Transparency Template, czyli światowy, wystandaryzowany arkusz kalkulacyjny, którego emitenci należący do The Covered Bond Label używają do udzielania informacji o swoich programach emisji listów zastawnych, co ułatwia ich porównywanie z innymi emitentami oraz zapewnia odpowiednią jakość danych.

Dla PKO Banku Hipotecznego będzie to zatem ułatwienie przy kolejnych emisjach listów zastawnych na zagranicznych rynkach, bo niektórzy inwestorzy lepiej postrzegają podmioty mające certyfikat. Jednak przełomu w popycie na papiery polskiego banku to nie przyniesie, bo ten już jest dobry, ale przede wszystkim jest uzależniony od sytuacji makroekonomicznej Polski (która jest bardzo dobra) oraz samego banku i jakości jego aktywów (również są dobre).

PKO Bank Hipoteczny jest największym i najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych w Polsce. Łączna wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych według stanu na koniec 2017 r. wynosiła 8,88 mld zł. W 2017 r. bank przeprowadził trzy emisje zagraniczne skierowane do inwestorów instytucjonalnych o łącznej wartości nominalnej 1,025 mld euro. Ostatnią emisją zagraniczną była ta z września 2017 r. na 500 mln euro, popyt trzykrotnie przewyższył wartość oferty.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły