REKLAMA
REKLAMA

Banki

UKNF wyjaśnia sprawę buforów

Urząd opisuje jak wyznaczany był bufor stress testowy, którego spory wzrost zmniejszył w tym roku dywidendę w Pekao i Handlowym oraz wykluczył ją w mBanku.
Foto: Adobestock

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wskazuje, że do wyliczenia bufora stress testowego standardowo wykorzystywane są wyniki corocznych stress testów sektora bankowego. O odporności banków na zmienność otoczenia makroekonomicznego świadczy różnica wyników banków w obu scenariuszach – tzn. bazowego i szokowego. W 2018 r. do wyznaczenia tego bufora wykorzystane zostały wyniki banków wykazane przez nie w ramach testów warunków skrajnych przeprowadzonych przez UKNF w oparciu o metodykę przygotowaną przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB).

Nadzór korygował prognozy

Bufor wyznaczony został jako różnica pomiędzy wysokością łącznego współczynnika kapitałowego w scenariuszu bazowym i tego samego współczynnika w scenariuszu szokowym. Następnie został pomniejszony o 2,5 punktu procentowego, czyli o wysokość bufora zabezpieczającego w docelowej, obowiązującej już w tym roku wysokości.

Urząd zaznacza, że współczynniki kapitałowe w obu scenariuszach wyliczane są przez same banki. Natomiast UKNF, w ramach weryfikacji przedstawionych przez banki prognoz, dokonał (podobnie jak w ubiegłych latach) korekt obejmujących przede wszystkim zmianę jakości portfeli kredytowych oraz poziomu odpisów kredytów. Dodatkowo w 2018 r., ze względu na europejski charakter badania, wyniki banków zostały dostosowane do warunków polskich (wysokości stawki podatkowej CIT oraz podatku bankowego).

UKNF dodaje, że zgodnie z coroczną praktyką w celu zobrazowania rzeczywistej wrażliwości banku, fundusze banków w scenariuszu bazowym i szokowym porównywane są przy założeniu braku wypłaty dywidendy (zasada ta obowiązywała również w poprzednich latach niezależnie od metodyki badania).

Europejskie stress testy

W 2018 r., i podobnie jak w poprzednich parzystych latach, EUNB przeprowadzał stress testy na poziomie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Bezpośrednio w Polsce dotyczyły dwóch największych banków – PKO BP i Pekao. Dodatkowo UKNF przeprowadził badanie dla wszystkich banków komercyjnych działających w Polsce, w oparciu o zgodną z założeniami ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych metodologię i arkusze sprawozdawcze. W badaniu stress testowym wykorzystywane są dwa teoretyczne scenariusze makroekonomiczne: bazowy – zgodny z prognozami banków centralnych UE oraz szokowy, który zakłada scenariusz załamania na rynku. Banki uczestniczące w badaniu prognozowały swoje pozycje kapitałowe w trzyletniej perspektywie (2018-2020).


Wideo komentarz

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA