Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. IPW_Wykaz akcjonariuszy_ZWZ.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-26
Skrócona nazwa emitenta
IMAGE POWER S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2024 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2024 r.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
IPW_Wykaz akcjonariuszy_ZWZ.pdf
IPW_Wykaz akcjonariuszy_ZWZ.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-26 Piotr Figarski Wiceprezes Zarządu
20240626_103508_1281363917_IPW_Wykaz_akcjonariuszy_ZWZ.pdf