Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 24
Data sporządzenia: 2024-06-13
Skrócona nazwa emitenta
BROWAR CZARNKÓW S.A.
Temat
podpisanie umowy odpłatnego korzystania z licencji znaków towarowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu ESPI 1/2024 z dnia 6 maja 2024 r. Zarząd Spółki BROWAR CZARNKÓW S.A. z siedzibą w Kamionce („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 czerwca 2024 r. podpisała umowę odpłatnego korzystania z licencji znaków towarowych, które z dniem 30 kwietnia 2024 r. zostały rozliczone na poczet pożyczek udzielonych przez Spółkę dominującą (New Business Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) poprzez przeniesienie praw ochronnych na znaki towarowe Emitenta.
Emitent od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024 r. został zobowiązany do uiszczania wynagrodzenia na rzecz New Business Sp. z o.o. w wysokości 1% od wysokości obrotu netto sprzedanych produktów, które są objęte znakami towarowymi „Noteckie”, „Warszawiak”, „Konstancin”, „Gniewosz”, „Carlos” oraz „Browar Czarnków”.
Począwszy od dnia 1 stycznia 2025 r., wynagrodzenie za korzystanie z ww. znaków towarowych będzie wynosić 3,15% od wysokości obrotu netto sprzedanych produktów, które są objęte tymi znakami towarowymi.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-13
TOMASZ BARTOSIK
PREZES ZARZĄDU TOMASZ BARTOSIK