Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Uvedomlenie_R596_Eurohold_2024-05-08 - EN.pdfNotification under Art. 19 (3) of Regulation (EU) № 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-08
Skrócona nazwa emitenta
EUROHOLD BULGARIA AD
Temat
Notification under Art. 19 (3) of Regulation (EU) № 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Notification under Art. 19 (3) of Regulation (EU) № 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014
Załączniki
Plik Opis
Uvedomlenie_R596_Eurohold_2024-05-08 - EN.pdf
Uvedomlenie_R596_Eurohold_2024-05-08 - EN.pdf
Notification under Art. 19 (3) of Regulation (EU) № 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-08 GALYA GEORGIEVA IR DIRECTOR GALYA GEORGIEVA
20240508_111749_0103428081_Uvedomlenie_R596_Eurohold_2024-05-08_-_EN.pdf