Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
 1. alg-2023-12-31-pl.zip.xadesalg-2023-12-31-pl.zip
 2. SSZB_AIG_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSSZB_AIG_2023-12-31_pl.xhtml
 3. JSF_AIG_2023-12-31_pl.xhtml.xadesJSF_AIG_2023-12-31_pl.xhtml
 4. SZB_AIG_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSZB_AIG_2023-12-31_pl.xhtml
 5. Sprawozdanie_z_dzialanosci_Zarzadu_AIG_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie_z_dzialanosci_Zarzadu_AIG_2023-12-31_pl.xhtml

Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
 1. alg-2023-12-31-pl.zip.xadesalg-2023-12-31-pl.zip
 2. SSZB_AIG_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSSZB_AIG_2023-12-31_pl.xhtml
 3. JSF_AIG_2023-12-31_pl.xhtml.xadesJSF_AIG_2023-12-31_pl.xhtml
 4. SZB_AIG_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSZB_AIG_2023-12-31_pl.xhtml
 5. Sprawozdanie_z_dzialanosci_Zarzadu_AIG_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie_z_dzialanosci_Zarzadu_AIG_2023-12-31_pl.xhtml

RB-W 8:Korekta raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2023 rok obrotowy

Firma: ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
 1. alg-2023-12-31-pl.zipalg-2023-12-31-pl
 2. alg-2023-12-31-pl.zip.xadesalg-2023-12-31-pl.zip
 3. SSZB_AIG_2023-12-31_pl.xhtmlSSZB_AIG_2023-12-31_pl
 4. SSZB_AIG_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSSZB_AIG_2023-12-31_pl.xhtml
 5. JSF_AIG_2023-12-31_pl.xhtmlJSF_AIG_2023-12-31_pl
 6. JSF_AIG_2023-12-31_pl.xhtml.xadesJSF_AIG_2023-12-31_pl.xhtml
 7. SZB_AIG_2023-12-31_pl.xhtmlSZB_AIG_2023-12-31_pl
 8. SZB_AIG_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSZB_AIG_2023-12-31_pl.xhtml
 9. Sprawozdanie_z_dzialanosci_Zarzadu_AIG_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie_z_dzialanosci_Zarzadu_AIG_2023-12-31_pl
 10. Sprawozdanie_z_dzialanosci_Zarzadu_AIG_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie_z_dzialanosci_Zarzadu_AIG_2023-12-31_pl.xhtml
 11. 2024_04_29_AIG_Ocena_RN_w_zakresie_zgodnosci_sprawozdan.xhtml2024_04_29_AIG_Ocena_RN_w_zakresie_zgodnosci_sprawozdan
 12. 2024_04_29_AIG_Oswiadczenie_RN_w_zakresie_funkcjonowania_KA.xhtml2024_04_29_AIG_Oswiadczenie_RN_w_zakresie_funkcjonowania_KA
 13. AIG_Informacja_Zarzadu_o_wyborze_firmy_audytorkiej_2023_2024-04-29_pl.xhtmlAIG_Informacja_Zarzadu_o_wyborze_firmy_audytorkiej_2023_2024-04-29_pl
 14. Oswiadczenie_Zarzadu_o_zasadach_sprawozdawczosci_2023_2024-04-29_pl.xhtmlOswiadczenie_Zarzadu_o_zasadach_sprawozdawczosci_2023_2024-04-29_pl

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-30
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Korekta raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2023 rok obrotowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd All in! Games S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w opublikowanych w dniu 29 kwietnia 2024 r. przez Spółkę raportach rocznych jednostkowym i skonsolidowanym za 2023 rok obrotowy, występują problemy z poprawnym otwarciem załączników oraz z walidacją podpisów. W związku z powyższym, niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu, Spółka przekaże do publicznej wiadomości skorygowane raporty roczne jednostkowy i skonsolidowany za 2023 rok obrotowy, zawierające wszystkie opublikowane pierwotnie załączniki oraz uzupełnione ponadto o odrębne załączniki z oświadczeniem Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych (które jest również zawarte w Sprawozdaniu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej) oraz informacją Zarządu sporządzoną na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej o dokonaniu wybory firmy audytorskiej (którego skrócona wersja zamieszczona jest również w Sprawozdaniu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej), tj. komplet załączników składających się na raporty roczne odpowiednio jednostkowy i skonsolidowany. Ponadto, załączniki te Spółka przekazuje również w załączeniu do niniejszego raportu.
Zarząd zaznacza, iż żaden z załączonych plików do skorygowanych raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2023 rok obrotowy, nie został zmodyfikowany względem plików załączonych w pierwotnych raportach opublikowanych w dniu 29 kwietnia 2024 r.
Spółka deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.
Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
alg-2023-12-31-pl.zip
alg-2023-12-31-pl.zip
alg-2023-12-31-pl
alg-2023-12-31-pl.zip.xades
alg-2023-12-31-pl.zip.xades
alg-2023-12-31-pl.zip
SSZB_AIG_2023-12-31_pl.xhtml
SSZB_AIG_2023-12-31_pl.xhtml
SSZB_AIG_2023-12-31_pl
SSZB_AIG_2023-12-31_pl.xhtml.xades
SSZB_AIG_2023-12-31_pl.xhtml.xades
SSZB_AIG_2023-12-31_pl.xhtml
JSF_AIG_2023-12-31_pl.xhtml
JSF_AIG_2023-12-31_pl.xhtml
JSF_AIG_2023-12-31_pl
JSF_AIG_2023-12-31_pl.xhtml.xades
JSF_AIG_2023-12-31_pl.xhtml.xades
JSF_AIG_2023-12-31_pl.xhtml
SZB_AIG_2023-12-31_pl.xhtml
SZB_AIG_2023-12-31_pl.xhtml
SZB_AIG_2023-12-31_pl
SZB_AIG_2023-12-31_pl.xhtml.xades
SZB_AIG_2023-12-31_pl.xhtml.xades
SZB_AIG_2023-12-31_pl.xhtml
Sprawozdanie_z_dzialanosci_Zarzadu_AIG_2023-12-31_pl.xhtml
Sprawozdanie_z_dzialanosci_Zarzadu_AIG_2023-12-31_pl.xhtml
Sprawozdanie_z_dzialanosci_Zarzadu_AIG_2023-12-31_pl
Sprawozdanie_z_dzialanosci_Zarzadu_AIG_2023-12-31_pl.xhtml.xades
Sprawozdanie_z_dzialanosci_Zarzadu_AIG_2023-12-31_pl.xhtml.xades
Sprawozdanie_z_dzialanosci_Zarzadu_AIG_2023-12-31_pl.xhtml
2024_04_29_AIG_Ocena_RN_w_zakresie_zgodnosci_sprawozdan.xhtml
2024_04_29_AIG_Ocena_RN_w_zakresie_zgodnosci_sprawozdan.xhtml
2024_04_29_AIG_Ocena_RN_w_zakresie_zgodnosci_sprawozdan
2024_04_29_AIG_Oswiadczenie_RN_w_zakresie_funkcjonowania_KA.xhtml
2024_04_29_AIG_Oswiadczenie_RN_w_zakresie_funkcjonowania_KA.xhtml
2024_04_29_AIG_Oswiadczenie_RN_w_zakresie_funkcjonowania_KA
AIG_Informacja_Zarzadu_o_wyborze_firmy_audytorkiej_2023_2024-04-29_pl.xhtml
AIG_Informacja_Zarzadu_o_wyborze_firmy_audytorkiej_2023_2024-04-29_pl.xhtml
AIG_Informacja_Zarzadu_o_wyborze_firmy_audytorkiej_2023_2024-04-29_pl
Oswiadczenie_Zarzadu_o_zasadach_sprawozdawczosci_2023_2024-04-29_pl.xhtml
Oswiadczenie_Zarzadu_o_zasadach_sprawozdawczosci_2023_2024-04-29_pl.xhtml
Oswiadczenie_Zarzadu_o_zasadach_sprawozdawczosci_2023_2024-04-29_pl

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-30 Marcin Kawa Prezes Zarządu
2024-04-30 Maciej Łaś Wiceprezes Zarządu
20240430_183012_1325132198_2024_04_29_AIG_Oswiadczenie_RN_w_zakresie_funkcjonowania_KA.xhtml

20240430_183012_1325132198_SZB_AIG_2023-12-31_pl.xhtml.xades

20240430_183012_1325132198_SSZB_AIG_2023-12-31_pl.xhtml.xades

20240430_183012_1325132198_2024_04_29_AIG_Ocena_RN_w_zakresie_zgodnosci_sprawozdan.xhtml

20240430_183012_1325132198_AIG_Informacja_Zarzadu_o_wyborze_firmy_audytorkiej_2023_2024-04-29_pl.xhtml

20240430_183012_1325132198_alg-2023-12-31-pl.zip

20240430_183012_1325132198_alg-2023-12-31-pl.zip.xades

20240430_183012_1325132198_JSF_AIG_2023-12-31_pl.xhtml

20240430_183012_1325132198_JSF_AIG_2023-12-31_pl.xhtml.xades

20240430_183012_1325132198_Oswiadczenie_Zarzadu_o_zasadach_sprawozdawczosci_2023_2024-04-29_pl.xhtml

20240430_183012_1325132198_Sprawozdanie_z_dzialanosci_Zarzadu_AIG_2023-12-31_pl.xhtml

20240430_183012_1325132198_Sprawozdanie_z_dzialanosci_Zarzadu_AIG_2023-12-31_pl.xhtml.xades

20240430_183012_1325132198_SSZB_AIG_2023-12-31_pl.xhtml

20240430_183012_1325132198_SZB_AIG_2023-12-31_pl.xhtml