Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarząd e-Xim IT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 6/2024, informuje że dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej Emitenta, tj. pan Adam Jaroń - pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, pan Adam Świętochowski, pan Jacek Baran, pan Krzysztof Łukowski i pan Zbigniew Matysiak - pełniący funkcję Członków Rady Nadzorczej zostali w dniu 28 czerwca 2024 roku - na zasadzie kontynuacji - powołani na nową, trzyletnią kadencję.


Dane dotyczące Rady Nadzorczej Emitenta nowej kadencji, o których mowa w § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu NewConnect zostały upublicznione:
•na str. 69-71 w Dokumencie Informacyjnym Emitenta z dnia 19 sierpnia 2019 roku https://newconnect.pl/pub/NEWCONNECT/dokumenty_informacyjne/DI_e_Xim.pdf (dotyczy - Adam Jaroń, Adam Świętochowski, Jacek Baran, Krzysztof Łukowski)
•w raporcie bieżącym EBI nr 12/2022 roku (dotyczy – Zbigniew Matysiak)
i pozostają aktualne.

PODSTAWA PRAWNA: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-07-01 11:37:43 Grzegorz Matysiak Prezes Zarządu
2024-07-01 11:37:43 Marcin Chmiela Wiceprezes Zarządu