Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. MPS_treść uchwał ZWZ_20240626.pdf

Zarząd MegaPixel Studio S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka), w załączeniu do niniejszego

komunikatu, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się 26 czerwca 2024 r. (dalej: ZWZ).


Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów
planowanego porządku obrad ZWZ. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ
nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 - 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect".
MPS_treść uchwał ZWZ_20240626.pdf
MPS_treść uchwał ZWZ_20240626.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-06-26 19:03:03 ZBIGNIEW DĘBICKI CZŁONEK ZARZĄDU
2024-06-26 19:03:03 ARTUR GRZEGORCZYN CZŁONEK ZARZĄDU
20240626_190303_0000154575_0000162274.pdf