Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. 2024-05-15_Raport_Frozen_Way_Q1.2024.pdf

Zarząd Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie, jako załącznik do niniejszego komunikatu, przekazuje raport okresowy za I kwartał 2024 r.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
2024-05-15_Raport_Frozen_Way_Q1.2024.pdf
2024-05-15_Raport_Frozen_Way_Q1.2024.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-05-15 17:15:27 Mateusz Furmanik Dyrektor Finansowy
20240515_171527_0000153309_0000159200.pdf